Anasayfa / Haber / İş Teftiş Kurulu Soma Faciasıyla İlgili Basın Açıklaması Yayımladı

İş Teftiş Kurulu Soma Faciasıyla İlgili Basın Açıklaması Yayımladı

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden işyerlerinin teftiş ve denetimi konularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kuruluna bağlı İş Müfettişleri görevli ve yetkili.

Öte yandan, 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa İlinin Soma İlçesinde meydana gelen maden faciasıyla birlikte İş Teftiş Kurulu bir anda kamuoyunun gündemine oturmuş, kazanın meydana geldiği maden ocağının en son 13-14, 17-18 Mart 2014 tarihleri arasında iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş edilerek soncunda mevzuata aykırı bir durumun görülmediği yönünde rapor düzenlenmiş olması, denetimlerin yeterli olup olmadığı konusunu tartışmaya açmış, kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

Konuya ilişkin olarak İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, geç de olsa 6 Mayıs 2014 tarihinde web sitesinde bir basın duyurusunu yayımladı.

Duyuruda baş sağlığı dilendi, iş kazası incelemesi ve teftişlerin etkinliği konu başlıkları altında özetle;

– Bazı basın ve yayın organlarında, Soma’da vuku bulan iş kazasının ardından İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yaptığı iş kazası incelemesi ve genel olarak iş teftişi faaliyetleri hakkında asılsız haberler yapıldığı,

– İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, Soma’da meydana gelen iş kazasını incelemek ve soruşturmak üzere Kurul Başkanı başkanlığında bir heyet oluşturduğu ve teftiş heyetinden üç iş müfettişinin, kaza sonrası ocağa giren ilk ekipte yer aldığı,

İş müfettişlerinin mesleki bağımsızlık ilkesi içerisinde görevlerini ifa ettikleri, teftişler ve kaza incelemesi hakkında yapılan asılsız yorum ve haberlerin, gerçekleri saptırmak yanında, Devlet adına teftiş yapan, gerçekleri su yüzüne çıkarmada etkin rolü bulunan iş müfettişlerini ve dolayısıyla Devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak sonucunu doğurduğu,

– Soma kazasının incelenmesinin devam etmekte olduğu, inceleme ve soruşturma süreci bittiğinde bütün gerçekler açığa çıkarılacağı,

– İş müfettişlerinin yaptığı teftişlere ve incelemelere ilişkin farklı içerikli haberlerin çoğunda teftişlerin etkin olmadığı iddialarının gündeme getirildiği, teftiş yöntemleri ve etkinliği hakkında yapılan yorumların ve haberlerin tamamen söylentilerden oluştuğu,

– İş müfettişlerinin genel mevzuat ve uygulama bilgilerinin, ülkede çalışma hayatı alanında faaliyet gösteren bütün kesimlere önderlik edecek seviyede olduğu,

– İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın maden işyerlerinde uyguladığı teftiş politikaları kapsamında; ocakta ikinci bir çıkış yolunun olmaması, mekanik havalandırma olmaması, yedek enerji kaynağının olmaması, yer altı kömür ocağında kullanılan ekipmanların patlamaya karşı korunaklı olmaması, ocaktaki tehlikeli gazları izleyen merkezi izleme sistemi bulunmaması, yedek havalandırma grubu olmaması, hususları tespit edilmesi durumunda ocaklarda işin durdurulduğu,

– 2012, 2013 ve 2014 yıllarında maden işyerlerinde toplam 2079 teftiş gerçekleştirildiği, bu teftişlerin 119’unda, yukarıda bahsedilen durumlardan biri veya birkaçı tespit edildiği için işin durdurulduğu, 969 teftiş sonucu idari para cezası uygulandığı,

açıklamalarına yer verildi.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı duyurusunun tam metnine http://www.itkb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.