Anasayfa / Soru - Cevap / İşyeri Devredilen İşçi Kıdem Tazminatını İsteyebilir mi ?

İşyeri Devredilen İşçi Kıdem Tazminatını İsteyebilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Öncelikle 1475 sayılı İş Kanunun Kıdem Tazminatı başlıklı 14 üncü maddesinde işyerinin devri halinde işçinin kıdem tazminatı hakkının doğacağı yönünde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Zaten 4857 sayılı İş Kanunun İşyerinin veya bir bölümünün devri başlıklı 6 ncı maddesinde işyeri veya işyerinin bir bölümünün hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredilmesi halinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçeceği, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işverenin birlikte sorumlu oldukları (devreden işverenin sorumluluğu iki yılla sınırlıdır) belirtilmiştir. (Bkz. İşyeri Devirlerinde Kıdem Tazminatından Hangi İşveren Sorumlu Olur ?) Dolaysıyla işyerinin devredilmesi halinde çalışanların kıdem tazminatı hakları yönünden herhangi bir kayıpları söz konusu değildir. Bu nedenle işyerinin devri halinde çalışanlar kıdem tazminatının ödenmesini talep edemeyeceği gibi bu nedenle işten ayrılsalar dahi kıdem tazminatı talep edemezler. (Bkz. İşverenin Değişmesi İşçi İçin Haklı Fesih Sebebi Sayılır mı?) Tek istisnası ise 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim gün sayısını doldurmuş olma halidir. Bu durumda olanlar kıdem tazminatının ödenmesini talep ederek işten ayrılabilirler. (Bkz. 15 Yıl – 3600 Günle Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir ?)(isvesosyalguvenlik.com)