Anasayfa / Soru - Cevap / İşçi Alacağı Senet veya Çekle Ödenebilir mi ?

İşçi Alacağı Senet veya Çekle Ödenebilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesi uyarınca işçiye ücretinin para ile ödenmesi gerekmektedir. Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 406 ncı maddesinde de “Aksine âdet olmadıkça, işçiye ücreti her ayın sonunda ödenir. Ancak, hizmet sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle daha kısa ödeme süreleri belirlenebilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, işçinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının (alacağının) özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesi zorunludur. Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik uyarınca bu zorunluluk 10 ve üzeri işçi çalıştıran tüm işyerlerini kapsamaktadır.

Kıdem tazminatıyla ilgili olarak durum biraz daha farklıdır. Normalde kıdem tazminatının ödenme zamanı, iş sözleşmesinin (hizmet akdinin) sona erdiği tarihtir. Ancak, kıdem tazminatının bir kısmının veya tamamının, işçinin de kabul etmesi halinde işveren tarafından taksitle veya çekle / senetle ödenebileceği yönünde görüşler mevcuttur. Aynı durum ihbar tazminatı için de geçerlidir. Bu ayrım ücretin kıdem tazminatına göre farklılık arz etmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü işçinin geçimi aylık ücretini düzenli olarak almasına bağlı olduğundan, ücretin zamanında ödenmesi büyük önem arz etmektedir.