Anasayfa / Form-Dilekçe / İşçi Alacak Belgesi

İşçi Alacak Belgesi

Sponsorlu Bağlantılar

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun İşverenin ödeme aczine düşmesi başlıklı Ek-1’inci maddesinde; işsizlik sigortasına tabi kişileri hizmet akdiyle çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağı belirtilmiştir. (Bkz. Ücret-Garanti-Fonu-Yardım-Sağlanan-Haller-Başvuru-Şekli)

Burada işverenin ödeme aczine düştüğü tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde o işyerinde çalışmış olan işçilerin temel ücretleri üzerinden ödeme yapılır. Yapılacak ödeme prime esas kazanç üst sınırını yani brüt asgari ücretin altıbuçuk katını aşamaz.

Bu konudaki başvuru Çalışma ve İŞ Kurumu Müdürlüklerine yapılır. Konuyla ilgili ayrıntılı düzenleme Ücret Garanti Fonu Yönetmeliginde yer almaktadır.

İşverenin yapacağı başvurularda aşağıda linki yer alan işçi alacak belgesi kullanılır.

İşçi Alacak Belgesi Örneği