Anasayfa / Yargı Kararları / İşçi Alacakları İle İlgili Yargıtay Kararları

İşçi Alacakları İle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini iddia eden kişinin işverenden kıdem ve ihbar tazminatı talebi, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini iddia eden kişinin, kıdem, ihbar tazminatı, izin, fazla mesai ücreti alacaklarının işverene ödetilmesi talebi, işe iade davasını kazandığı halde işe başlatılmayan kişinin işverenden tazminat talebi, sözleşmeli olarak çalıştırıldığı işyeri özelleştirilince 4857 sayılı Kanuna tabi hale gelen, ardından memur olarak kamuya geçen kişinin kıdem tazminatı talebi, işten ayrılan işçinin kullandırılmayan yıllık izne ait ücretlerinin işveren tarafından ödenmesi talebi, sigortasız çalışan kişinin çalışmalarının tespiti ve ücret alacaklarının işveren ödetilmesi, çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapıldığı için işten ayrılan kişinin işverenden tazminat talebi, toplu iş sözleşmesi hükümlerinin tam olarak uygulanmadığını ileri süren kişinin, ücret, teşvik ikramiyesi, ilave tediye ve ikramiye farkı alacaklarının ödetilmesi isteği, emeklilik nedeniyle işten ayrılan işçinin ücretinde zarar karşılığı yapılan kesintinin işverence geri ödenmesi talebi, ilave tediye alacağından sigorta primi kesilip kesilemeyeceği, ihbar öneli kullandırılmasına rağmen iş arama izni verilmediğini ileri süren kişinin iş arama izin ücretlerinin ödetilmesi talebi, işyerinde fazla çalışma yaptığını iddia eden kişinin fazla çalışma ücretinin işverene ödetilmesi talebi, işyerinde duvar ustası olarak çalıştığını ancak ücretlerinin ödenmediğini ileri süren kişinin işçilik alacaklarının işverene ödetilmesi talebi, fazla mesai ve vardiya primi alacaklarının ödenmesi talebi, işten ayrılan işçinin ihbar tazminatı talebi, şikayette bulunduğu için işten çıkarılan sigortasız işçinin işverenden kötü niyet tazminatı talebi, bir kısım işçilik hak ve alacaklarının ile Basın İş Kanunu hükümleri uyarınca günlük % 5 fazlası ile ödeme istemi, asıl işveren tarafından işçilere ödenen ihbar, kıdem ve deprem tazminatının davalı taşerondan rücuan tazmini istemi, hizmet akdiyle çalışmasına rağmen bu döneme ilişkin tasarruf teşvik primlerinin ilgili bankaya yatırılmadığını belirten kişinin tasarruf teşvik primleri ve nema alacağının davalı Kurumdan tahsili talebi, işe iade davasını kazandığı halde işe başlatılmayan kişinin işe başlatmama tazminatı ve dört aylık ücret talebi, ihbar ve kıdem tazminatı ödenerek işten çıkarılan kişinin kötüniyet ve iş kaybı tazminatı ödenmesi talebi gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Alacak davası

• Çalışma süresi

• Fazla çalışma ücreti

• Fazla çalışma ücreti ve prim alacağı

• Fazla çalışma ücretinden hakkaniyet indirimi

• Hafta sonu çalışma ücreti ve yıllık ücretli izin alacağı

• İhbar tazminatı ve diğer haklar

• İki tarafın hak ve vazifeleri

• İşçilik alacakları

• İşçilik alacaklarının tahsili

• Kıdem tazminatı alacağı

• Kıdem ve ihbar tazminatı

• Kötü niyet tazminatı

• Sözleşmeli personel

• Ücretli izin alacağı

• Vardiya primi alacağı

• Yargılama sırasında davacının ölümü

• Yıllık izin ücreti

• Zorlayıcı sebep