Anasayfa / Bilgi / İşçi İhbar Süresinde İşe Gitmezse Ne Olur ?

İşçi İhbar Süresinde İşe Gitmezse Ne Olur ?

Sponsorlu Bağlantılar

İhbar süresi; belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren veya işçi tarafından haklı bir sebep olmaksızın feshedilmesi halinde, karşı tarafa önceden haber verilmesini gerektiren süredir.

İhbar öneli veya bildirim süresi olarak da adlandırılan konu hakkında ayrıntılı bilgi, İhbarlı Fesih ve İhbar Tazminatı başlıklı yazıda yer almaktadır.

Öte yandan ihbar süresi işlemeye başlamış olsa bile hizmet akdi ihbar süresi dolana kadar aynen devam ettiğinden, işçinin iş görme borcu, işverenin de ücret ödeme borcu aynı şekilde devam edecektir. Buradaki tek fark yeni iş arama iznidir. İş Kanununun 27 nci maddesi uyarınca, bildirim (ihbar) süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Yeni iş arama izni hakkında ayrıntılı bilgi, İşçinin İzin Hakları – Ücretli ve Ücretsiz İzinler – İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar – İzin Süreleri, İş Kanununa Göre İşçiye Verilmesi Gereken Ücretli İzinler başlıklı yazılarda yer almaktadır.

Dolayısıyla ihbar süresi boyunca işçinin yeni iş arama izni hariç, her zamanki gibi işine düzenli olarak gitmesi ve işyerinde çalışması gerekmektedir. Aksi halde işveren için haklı fesih sebebi doğar ve işveren bu sebeple ihbar süresinin dolmasını beklemeden işçiyi işten çıkarabilir. Bu durumda işçiye kıdem tazminatı ödemesi de gerekmez. Çünkü Kanunun 25/II/g maddesi uyarınca; işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi işveren için haklı fesih sebebi sayılır ve işveren devamsızlık nedeniyle işçiyi işten çıkarabilir. (Bkz. İşten Çıkarma Gerekçesi Olarak İşçinin Devamsızlığı Nasıl Hesaplanır ?, Cumartesi Günü İşe Gelmeyen İşçi Devamsızlık Yapmış Sayılır mı ?)

Eğer işçiyi işveren işten çıkarmaya karar vermiş ve ihbar süresini işveren başlatmışsa, işçinin işyerinde en az bir yıllık çalışma süresini de doldurmuş olması halinde kıdem tazminatı ödemesi gerekirken, işçinin ihbar süresi içerisinde yeni iş arama izni dışında haklı bir sebep olmaksızın işine düzenli gitmeyerek devamsızlık yapması ve işveren için haklı feshe sebep olması, kıdem tazminatı alma hakkını kaybetmesine yol açar.

Ayrıca iş sözleşmesini feshetmeye işçi karar vermişse, ihbar süresine uymadığı için işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir.

İhbar süresi içerisinde işçinin rapor alması durumunu ise İhbar Süresi İçinde İşçi Rapor Alırsa Ne Olur ? başlıklı yazıda ele almıştık. (isvesosyalguvenlik.com)