Anasayfa / Haber / İşçi İle İşveren Arasındaki Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Çözecek

İşçi İle İşveren Arasındaki Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Çözecek

Sponsorlu Bağlantılar

Şu an yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde, başta hizmet akdinin feshi yani işçinin işten çıkarılması, kıdem tazminatı, işçinin sigortasız çalıştırılması olmak üzere, işçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar idari aşamada SGK veya İş-Kur tarafından çözülemezse iş mahkemelerine, bu mahkemelerin olmadığı yerlerde ise iş mahkemelerinin görevlerine bakan mahkemelere intikal etmektedir. Ancak bu durum mahkemelerin iş yükünün artmasına, sürecin uzamasına ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünün gecikmesine sebep olmaktadır.

Eğer Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışma hayata geçerse,  il ve ilçelerde İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti kurularak, iş mahkemelerine intikal eden birçok uyuşmazlık bu hakem heyetleri tarafından daha kısa sürede çözülecek.

Aslında hakem heyeti müessesesi çalışma hayatına çok yabancı da değil. Yürürlükten kaldırılan 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu uyarınca, toplu iş sözleşmesi – grev ve lokavt konularında işçi – işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar arabulucu, özel hakem veya yüksek hakem kurulu tarafından giderilmeye çalışılmaktaydı. Aynı düzenleme ve uygulamalar şu an yürürlükte olan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda da yer almaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun “Fesih bildirimine itiraz ve usulü” başlıklı 20 nci maddesinde de “İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. …… taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.” hükmü yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarısı taslağına göre de; İş Mahkemeleri Kanununun adı, “İş Mahkemeleri, İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları Hakem Heyetleri Kanunu” olarak değiştirilecek. Bu şekilde il ve ilçelerde iş ve sosyal güvenlik mevzuatı uygulamalarından kaynaklanan sorunları çözmek üzere İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti kurulacak. Ayrıca Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri bünyesinde de Hizmet Tespiti Komisyonu kurulacak. Sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yani sigortalının işyerinde çalışıp çalışmadığı, çalışma süresi, prim ödeme gün sayısı gibi uyuşmazlıklar da sigortalıların önce bu komisyona müracaat etmesi gerekecek.

Öte yandan, söz konusu hakem heyetleri ve hizmet tespit komisyonları oluşturulsa bile, mahkemeye başvuru yolu tamamen kapanmayacak. Sadece kanunda belirtilecek uyuşmazlıklarda doğrudan mahkemeye başvuru yolu kapatılacak. Öncelikle söz konusu komisyon ve hakem heyetine başvurulacak. Hakem heyeti kararlarına karşı ise taraflar isterse İş Mahkemesine dava açarak itirazda bulunabilecek.

Tabi uygulamanın ayrıntısı, söz konusu tasarı çalışmaları kanun tasarısı olarak T.B.M.M.’ye sunulduktan ve kanunlaştıktan sonra netleşecek.