Anasayfa / Bilgi / İşçi – İşveren İçin Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu Başladı mı ?

İşçi – İşveren İçin Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu Başladı mı ?

Sponsorlu Bağlantılar

7036 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanununun yayımlanmasıyla birlikte işçi işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk öncelikli yol haline geldi.

Bu hususu İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarının Çözümünde Yeni Dönem Başlıyor başlıklı yazımızda belirtmiştik. Yeni uygulamanın ayrıntısını / altyapısını düzenleyen tebliğ veya yönetmelik gibi alt mevzuat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından henüz yayımlanmadı. Ancak Kanun metninden anlaşıldığı kadarıyla, hizmet akdi devam eden yani işyerinde fiilen çalışanlar işverenle/işyeriyle aralarında çıkan uyuşmazlıklar için eskiden olduğu gibi yine İş Teftiş Grup Başkanlıklarına şikayet başvurusunda bulunabilecekler. Bu şikayetten sonuç alamazlarsa istemeleri halinde arabulucuya başvuracaklar. Yani İş Mahkemesine doğrudan gidemeyecekler.

Hizmet akdi sona erenler yani çalıştıkları işten ayrılanlar ise işverenle/işyeriyle aralarında çıkan uyuşmazlıklar için yeni dönemde şikayet yoluna başvuramayacak, doğrudan İş Mahkemesine gidemeyecek, mecburen arabulucuya başvuracaklar. Aynı durum işçisi işten ayrılan işverenler için de geçerli olacak.

Tabii arabulucuya başvuru zorunluluğu, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı, tazminat ile işe iade talepleri için söz konusu. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu konularında, sigortasız çalıştırılma ve hizmet tespiti konularında ise yine eskiden olduğu gibi doğrudan İş Mahkemesinde dava açılabilecek.

Peki dava açmadan önce arabulucuya başvurulması gereken işçi – işveren uyuşmazlıklarında arabulucuya başvuru şartı başladı mı ? 7036 sayılı Kanunun yürürlük maddesine göre bu zorunluluk 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. Dolayısıyla bu tarihe kader işçi – işveren gerekli durumlarda doğrudan İş Mahkemesinde dava açabilecek. Kanunun geçiş hükümlerine göre de Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacak. Yani daha açık bir anlatımla, arabulucuya başvuru zorunluluğu başlayana kadar açılmış olan davalar mahkemelerde görülüp sonuçlandırılacak. (isvesosyalguvenlik.com)