Anasayfa / Bilgi / İşçi Şikayetini Geri Alırsa İşveren/İşyeri Hakkında Yinde de İşlem Yapılır mı ?

İşçi Şikayetini Geri Alırsa İşveren/İşyeri Hakkında Yinde de İşlem Yapılır mı ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu veya Çalışma ve İş Kurumu müdürlükleri tarafından işverenlere uygulanan yaptırım ve cezalardan bir kısmı çalışanların ihbar ve şikayetlerinden kaynaklanmaktadır. (Bkz. Yeni Düzenlemeye Göre Çalışanlar İçin Başvuru Yolları )

Bu ihbar ve şikayetler bazen çalışanların işyerine/işverene kızmaları nedeniyle yapılan ve sırf işverenin ceza görmesini amaçlayan ihbar ve şikayetler olduğundan, daha sonra çalışan ile işveren arasında anlaşma sağlanması halinde şikayet sahibi şikayetini geri alabilmekte, şikayetinden vaz geçmektedir. Bazen de çalışan haklı nedenle şikayette bulunduğu halde kendisine yapılan baskı veya tehdit nedeniyle şikayetini geri almak zorunda kalmaktadır.

Ancak sebep ne olursa olsun, şikayette bulunan kişi daha sonra şikayetinden vaz geçmişse / şikayetini geri alacaksa öncelikle bunu yazılı bir dilekçe ile yapması gerekir. Telefon yoluyla veya sözlü olarak iletilen şikayeti geri alma talebi kabul edilemez. Şikayet ALO 170 hattına telefonla yapılmış olsa dahi, bu şikayet yazıya dökülerek ilgili müdürlük veya birime iletildiğinden, dolayısıyla bu durumda da yine ilgili müdürlük veya birime şikayetten vazgeçildiğine dair yazılı dilekçe verilmesi gerekmektedir.

Şikayetten vazgeçme konusunun ayrıntısına gelince. Burada şikayet sahibinin dilekçesinde sadece şikayetten vaz geçtiğini belirtmesi yeterli olmayabilir. Örneğin kişi SGK’ya verdiği şikayet dilekçesinde, sigortasız çalıştırıldığı, sigortasının eksik veya düşük ücretten yattığı, iş kazası geçirdiği gibi iddialara yer vermişse, şikayetinden vaz geçtiğine dair dilekçe vermiş olsa bile, eğer dilekçesinde şikayetinde yer alan konuların doğru olmadığını, gerçeği yansıtmadığını belirtmemişse SGK yine de şikayeti dikkate alıp konuya ilişkin gerekli incelemeleri yapabilir, özellikle sigortasız çalıştırılma, düşük ücretten bildirilme gibi şikayetlerde. Yani kişinin şikayetinden vaz geçtiğini belirtmesi SGK’yı bağlamaz. Kişinin şikayetten vazgeçtiğine dair dilekçesinde iddiaların doğru olmadığını belirtmesi ise kendisini zor durumda bırakabilir. Çünkü bu kişi resmi makamlara yalan ve yanlış bilgi verdiğini, gerçek dışı beyanda bulunduğunu kabul etmiş olur.

Çalışma ve İş Kurumu veya İş Teftiş Grup Başkanlığına işçilik alacaklarıyla ilgili olarak, eğer çalışan şikayetinden vazgeçtiğine dair ikinci bir dilekçe vermişse ve önceki şikayetiyle ilgili herhangi bir inceleme / işlem yapılmamışsa şikayetten vazgeçme talebi kabul edilebilir ve incelemeden vazgeçilebilir.

Buradaki uygulama farklılığı, işçilik alacakları çalışanın kişisel hakkı iken, kendisi kişisel haklarından feragat edebilecekken; sigortasız çalıştırılma, düşük ücretten sigortalı bildirilme sadece çalışanın kişisel hakkı olmayıp, kamu hukukunu da ilgilendirmektedir. Çünkü çalışan sigortasız çalışmayı, düşük ücretten sigortalı bildirilmeyi kabul etse, hatta bu konuda işverenle yazılı sözleşme yapsa veya yazılı taahhütte bulunsa bile bunun hiçbir geçerliliği olmaz. Çünkü yürürlükte bulunan yasalar uyarınca, çalışan istese de istemese de işveren onu sigortalı bildirmek, gerçek ücreti üzerinden sigortasını ödemek, çalışan iş kazası veya meslek hastalığına maruz kaldığında bu durumu Kuruma bildirmek zorundadır.

Öte yandan kişi şikayetinden vazgeçmiş olsa ve bu talebi kabul edilmiş olsa bile, özellikle işverenden işyeri yasal kayıt ve belgeleri istenmişse, işveren bu yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır, aksi taktirde idari para cezası ile karşı karşıya kalır. Aynı şekilde şikayet nedeniyle yapılan inceleme neticesinde herhangi bir mevzuata aykırılık (sigortasız işçi çalıştırma, düşük ücretten bildirme, iş kazasını bildirmeme gibi) tespit edilirse, şikayet geri çekilmiş olsa dahi yine işveren gerekli yaptırım ve cezalar uygulanır.

(isvesosyalguvenlik.com)