Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurula İlişkin Yönetmelik

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurula İlişkin Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunun “Ücret kesme cezası” başlıklı 38 inci maddesinde;

– İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremeyeceği, bu sözleşmelerde gösterilmiş sebeplerle olsa bile ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle birlikte bildirilmesi gerektiği, ayrıca işçi ücretlerinden bu şekilde yapılacak kesintilerin bir ayda iki gündelikten veya parça başına ya da yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamayacağı, ceza olarak kesilen bu paranın da işveren tarafından kullanılamayacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirtilecek banka hesabına kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılması ve işverenin işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecbur olduğu, bu şekilde banka hesabında biriken ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanacağı, bu kurulun oluşumu, yapısı, çalışma usul ve esaslarının ise yönetmelikte gösterileceği,

– Aynı Kanunun 102/1-b maddesinde de söz konusu 38 inci maddeye aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret kesintisinin sebebini ve hesabını bildirmeyen işveren veya işveren vekiline idari para cezası uygulanacağı (2014 yılı için 504 lira),

belirtilmiştir.

Söz konusu 38 inci maddeye istinaden çıkarılan bu Yönetmelikte 5 Mart 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun; kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı hususları düzenlenmiştir.

– Kurulun sekreterya işleri,

– Kurulun teşekkülü ve toplanması,

– Kurulun toplanma ve karar yeter sayısı,

– Ceza paralarının kullanılacağı yerler,

– Faydalanacak kuruluşlar,

– Başvuru usulü,

– İzleme,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.