Anasayfa / Soru - Cevap / İşçinin İş Kanundaki Tazminat Hakları Nelerdir ?

İşçinin İş Kanundaki Tazminat Hakları Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

İşçinin 4857 sayılı İş Kanunundan doğan tazminat hakları aşağıda belirtilmiştir.

• Kıdem tazminatı.

• İhbar tazminatı.

• Eşit davranmama (ayrımcılık) tazminatı.

• İş güvencesi (işe başlatmama) tazminatı.

• Kötü Niyet tazminatı.

• Sendikal tazminat.

• Engellilikten (özürlülükten) doğan tazminat.

• Askerlikten doğan tazminat.

Yukarıda belirtilenler dışında, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle engelli / çalışamaz hale gelme veya başka nedenlerle genel hükümlere göre de tazminat davaları açılabilmektedir.

Askerlikten doğan tazminat ve özürlülükten doğan tazminat dışındaki tazminat haklarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklamalar, aşağıda linkleri verilen yazılarda yer almaktadır. Askerlikten ve özürlülükten doğan tazminat hakları ise kısaca açıklanacak olursa;

Askerlikten Doğan Tazminat Hakkı:

Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal işe almak zorundadır. Boş yer yoksa, boşalacak ilk işe o işyerinde başka işe girmek isteyenler olsa bile, isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yani işçiyi tekrar işe alma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.

Engellilikten (Özürlülükten) Doğan Tazminat Hakkı:

Bir işyerinden malulen (çalışamaz duruma geldiği için) ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçi eski işyerinde tekrar işe alınmasını istediği takdirde, işveren bu işçiyi eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse yani işçiyi tekrar işe almazsa, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.