Anasayfa / Bilgi / İşçinin Savunması Alınmadan İş Sözleşmesi Feshedilemez

İşçinin Savunması Alınmadan İş Sözleşmesi Feshedilemez

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunun 19 uncu maddesinde, hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemeyeceği belirtilmiştir.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi de 30.04.2014 tarihli (Esas No. 2014/2211 Karar No. 2014/9720) kararında, iş sözleşmesinin feshinden önce fesih sebepleri belirtilerek, mutlaka işçinin savunmasının alınması gerektiğini, aksi durumda feshin geçersiz olabileceğini belirtmiştir.

Dolaysıyla, özellikle 30 ve üzeri çalışanı olan ve iş güvencesi kapsamına giren işyerlerinde, SSK kapsamında çalışan bir işçinin iş sözleşmesi feshedilmeden önce yazılı savunmasının alınması bir zorunluluktur.

Yargıtay söz konusu kararında; işçinin savunmasının sözleşmenin feshinden önce alınması gerektiğini, işçinin bir yazıyla fesihten önce savunma vermeye davet edilmesi, davet yazısında işten çıkarılma sebebinin açıkça belirtilmesi, işçiye makul bir süre önceden belirtilen yer, gün ve saatte hazır bularak savunma verebileceği gibi savunmasını yazılı olarak da verebileceğinin, aksi halde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının bildirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Aynı kararda, işçiye ihtar (uyarı) verilirken ise savunma alma yükümlülüğünün olmadığı belirtilmiştir. (isvesosyalguvenlik.com)