Anasayfa / Soru - Cevap / İşe Giriş Bildirgesinden Dolayı Hangi Cezalar Uygulanır ?

İşe Giriş Bildirgesinden Dolayı Hangi Cezalar Uygulanır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sigortalı çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimleri Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile yapılmaktadır. Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesi veya geç verilmesi halinde ise üç tür ceza (yaptırım) uygulanmaktadır.

1- İdari para cezası.

2- Teşvikten yararlanamama.

3- İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi halinde 23 üncü maddenin uygulanması.

1-İdari Para Cezası:

4/1-a (SSK) kapsamında çalışan bir kişinin sigortalı işe giriş bildirgesinin hiç verilmemesi veya yasal süresi geçtikten sonra verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen şekle uygun verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezası 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde uyarınca;

– Bildirgenin verilme süresi geçmiş olmakla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu veya başka herhangi bir Kurum tarafından tespit edilmeden işverence kendiliğinden verilmesi halinde aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Eğer bildirge yasal süresi geçtikten sonra işverence kendiliğinden 30 gün içinde verilir ve tebliğ edilen idari para cezası 15 gün içinde ödenirse idari para cezası aylık brüt asgari ücretin dörtte biri oranında uygulanır.

– İşyeri bildirgesinin verilmediğinin Kurumun denetim elemanları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait denetim elemanları veya mahkemeler tarafından tespit edilmesi halinde ya da kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerden anlaşılması halinde aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

– O işyeriyle ilgili olarak aynı yıl içerisinde daha önce de sigortalı işe giriş bildirgesi verilmediğinin anlaşılması yani takrarı halinde aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Yukarıda belirtilen idari para cezası her bir sigortalıya ait işe giriş bildirgesi için ayrı ayrı uygulanır.

2- Teşvikten Yararlanamama:

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin dolayısıyla işyerinde sigortasız işçi çalıştırıldığının yapılan kontrol ve denetimlerde tespit edilmesi halinde, eğer o işyeri beş puanlık prim indiriminden yararlanıyorsa, bir yıl süreyle bu indirimden yararlanma hakkını kaybeder.

3- 23 üncü Maddenin Uygulanması:

Sigortalı işe giriş bildirgesi verilmemiş olan işçi iş kazası geçirmiş veya meslek hastalığına yakalanmış veya hastalanmışsa, işe giriş bildirgesinin verildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masraflar 5510 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca işverenden tahsil edilir. Olayın meydana gelmesinde işverenin kusurlu olup olmadığına da bakılmaz.

4-Ceza Uygulanmış Olması Belge Verme Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmaz:

Sigorta işe giriş bildirgesinin verilmemesinden dolayı idari para cezası uygulanmış olması işverenin bildirge verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilme süresi ile ilgili bilgiler Sigortalılığın Başlangıcı – Sona Ermesi – Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri ve Diğer Bildirimler başlıklı yazıda, güncel idari para cezaları da SGK İdari Para Cezaları sayfasında yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)