Anasayfa / Bilgi / İşe İade Davasında 30 İşçi Sayısının Belirlenmesi

İşe İade Davasında 30 İşçi Sayısının Belirlenmesi

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunun Feshin geçerli sebebe dayandırılması başlıklı 18 inci maddesinde; otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu madde hükmüne aykırı olarak işten çıkarılan işçilerin ise işe iade davası açma hakları bulunmakta olup, bu konu İş Güvencesi – İşe İade Davası – Kapsama Giren İşyerleri – İşçiye Sağladığı Güvenceler başlıklı yazıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Burada dava açma hakkı yönünden 30 işçi sayısı büyük önem arz etmekte, ancak uygulamada 30 işçi sayısının belirlenmesi konusunda bazen tereddütler oluşabilmektedir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 6.3.2014 tarihli kararında (Esas No. 2013/10684, Karar No. 2014/7406) bu konuya değinmiştir. Söz konusu karara göre 30 işçinin tespitinde aşağıdaki kıstaslar esas alınacaktır.

Toplama Dahil Edilecek İşçiler

1- İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyeri bulunması halinde, bu işyerlerinde çalışanların tamamı toplama dahil edilecektir.

2- Belirli – belirsiz, tam – kısmi süreli, daimi – mevsimlik iş sözleşmesi ile çalışanların hepsi toplama dahil edilecektir.

3- Fesih bildiriminin yapıldığı tarihte fiilen çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın iş sözleşmesi devam eden bütün işçiler toplam dahil edilecektir.

4- İş güvencesi kapsamında olmasa da işveren vekilleri ve yardımcıları da toplama dahil edilecektir.

5- İşten çıkarıldığı için işe iade davası açan ve kazanan işçiler varsa bunlar da toplama dahil edilir.

6- Fesih bildirimin işçiye ulaştığı tarihteki işçi sayısı esas alınacaktır. (22. Hukuk Dairesi 11.02.2014, Esas No. 2014/789

Karar No. 2014/1936)

Toplama Dahile Edilmeyecek İşçiler

1- İş Kanunu kapsamına girmeyen ve işçi sıfatını taşımayan çıraklar, stajyerler, meslek öğrenimi gören öğrenciler, süreksiz işlerde çalışanlar, geçici (ödünç) iş ilişkisi ile çalıştırılanlar ile alt işveren işçileri, hastalık, izin, iş kazası gibi nedenlerle çalışmayan işçi yerine geçici olarak alınan ikame işçiler toplama dahil edilmez. (isvesosyalguvenlik.com)