Anasayfa / Soru - Cevap / İşe İade Davasını Kazanan İşçi İşe Başlamazsa Ne Olur ?

İşe İade Davasını Kazanan İşçi İşe Başlamazsa Ne Olur ?

Sponsorlu Bağlantılar

İş güvencesi kapsamına giren bir işyerinde çalışan ve 4857 sayılı İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerine göre işe iade davası açan bir işçinin, davayı kazanması ve mahkemenin feshin geçersizliğine dolayısıyla da işçinin işe iadesine karar vermesi halinde; işçinin işverene veya işyerine yapacağı işe başlama başvurusundan itibaren bir ay içerisinde işverenin işçiyi işe başlatması gerekmektedir. Eğer işveren bu süre içerisinde işe başlatmaz ise mahkeme kararında belirtilen tutarda işe iade tazminatını işçiye ödemek zorundadır.

İşçi ise kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz veya başvuruda bulunduğu ve işveren işe başlama talebini kabul ettiği halde işçi işe başlamaz ise işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur. Bu durumda da işçinin işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süreye ait ücret alacağı talebi mümkün olmaz.

Feshin geçerli sayıldığı hallerde de işveren işçiye ihbar tazminatı ödemek zorunda olmadığı gibi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen “II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” nedeniyle işçiyi işten çıkarmışa, işçiye kıdem tazminatı da ödemek zorunda değildir. Sadece aynı maddede belirtilen “I. Sağlık sebepleri” veya “III. Zorlayıcı sebepler”le işçiyi işten çıkarmışsa ve işçi işyerinde en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuşsa işçiye kıdem tazminatı ödemek zorundadır.