Anasayfa / Soru - Cevap / İşe İade Tazminatı Prime Tabi midir ?

İşe İade Tazminatı Prime Tabi midir ?

Sponsorlu Bağlantılar

İşe iade davalarında, işçinin davayı kazanması halinde mahkemeler iki ayrı ücret ödemesine karar vermektedir. Bunlardan biri işe başlatmama halinde ödenecek işe başlatmama tazminatıdır. Diğeri işçiye çalıştırılmadığı süreye ilişkin olarak ödenmesine karar verilen ve en çok dört aya kadar olan ücrettir.

Burada işe iadesine karar verilen işçinin işe başlatılmaması halinde mahkemece ödenmesine karar verilen işe başlatmama tazminatı prime tabi değildir. Ancak işçinin çalışamadığı sürelere ilişkin olarak mahkemenin ödenmesine karar verdiği ve en fazla dört aylık ücret tutarında olan bu ücret prime tabidir. İşçi işe başlatılsın veya başlatılmasın bu ücretin, akdin feshedildiği aylardan başlanarak ilgili ayların prime esas kazançlarına dahil edilerek, (işsizlik sigortası primi de dahil) Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi ve primlerinin de ödenmesi gerekir.

Öte yandan, işçiye işten çıkarılırken ihbar ve kıdem tazminatı ödenmiş ve işçi de işe iade davasını kazanmışsa, bu durumda çalışamadığı günler için işçiye ödenecek dört aylığa kadar olan ücretten ödenen ihbar ve kıdem tazminatı mahsup edilecektir. Diğer taraftan ihbar ve kıdem tazminatı prime tabi değildir. Bu durumda da işçiye çalışamadığı günler için ödenmesi gereken ücretin kalan kısmının mı yoksa tamamının mı prime tabi olacağı sorusu akla gelmektedir. Burada ihbar ve kıdem tazminatı ödenecek ücretten düşülse de işçiye çalışamadığı günler için ne kadar ücret ödenmesine karar vermişse o kadarı aynen prime tabi tutulacaktır, yani mahsup edilen kısım düşülmeyecektir. (isvesosyalguvenlik.com)