Anasayfa / Soru - Cevap / İSG Profesyonelleri Kimlere Denir ?

İSG Profesyonelleri Kimlere Denir ?

Sponsorlu Bağlantılar

İSG terimi İş Sağlığı ve Güvenliği’nin kısaltmasıdır. İSG profesyonelleri ise iş sağlığı ve güvenliği ile görevli kişilerdir.

İSG profesyonelleri kapsamına;

– İşyeri hekimi,

– İş güvenliği uzmanı,

– Diğer sağlık personeli,

girmektedir.

– İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,

– Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri,

– İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,

ifade etmektedir.

Teknik eleman kapsamına da; teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları girmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlıklı 6 ncı maddesi uyarınca işverenin; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi Uzman ve Hekim Çalıştırması / Görevlendirmesi Gereken İşyerleri ve Yapılacak İşlemler başlıklı yazıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)