Anasayfa / Soru - Cevap / İşletmesel Nedenle Fesih Şartları Nelerdir ?

İşletmesel Nedenle Fesih Şartları Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

İş akdinin feshinde işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler işletmesel nedenler, bu nedenle yapılan iş akdinin feshi işlemi de işletmesel nedenlerle fesih olarak adlandırılabilir. İşletmesel nedenlerle fesih özellikle işe iade davalarına sık sık konu olmaktadır.

İşletmesel Nedenle Fesih Nedir ?

İşyerinde sürüm ve satış imkanlarının azalması, talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış pazar kaybı, ham madde sıkıntısı gibi işin sürdürülmesini olanaksız hale getiren ve işyerinin ya da işin gereklerinden kaynaklanan, işyeri dışından kaynaklanan sebepler işletmesel neden olarak sayılabilir. Bunun soncunda da işveren, yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, işyerinin daraltılması, yeni teknolojinin uygulanması, işyerinin bazı bölümlerinin kapatılması ve bazı iş türlerinin kaldırılması, organizasyon değişikliği gibi tedbirlere ve iş sözleşmesinin feshine başvurabilir. Bu durum 30 ve üzeri çalışanı olan, dolayısıyla iş güvencesi kapsamına giren işyerleri için geçerli bir durumdur (Bkz. İş Güvencesi – İşe İade Davası – Kapsama Giren İşyerleri – İşçiye Sağladığı Güvenceler)

Fesih En Son Çare Olmalı

İşletmesel nedenlerle fesihte işverenin iş sözleşmesini fesih yoluna başvurmadan önce; fazla çalışmaları kaldırmak, işçinin rızası ile çalışma süresini kısaltmak, esnek çalışma şekillerini geliştirmek, işi zamana yaymak, işçileri başka işlerde çalıştırmak, işçiyi yeniden eğiterek sorunu aşmak gibi varsa fesihten kaçınma olanaklarını kullanması, böylece feshe son çare olarak bakması gerekir. Aksi takdirde feshin geçerli nedene dayanmadığı sonucu ortaya çıkar. Bu durumda da iş sözleşmesi feshedilen işçi işe iade davası açabilir.

Bu nedenle açılan işe iade davalarında mahkeme, organizayon değişikliğinde işverenin tutarlı davranıp davranmadığı, organizasyon değişikliği sonucunda istihdam fazlası olup olmadığı, sonradan işyerine işçi alınıp alınmadığı, işten çıkarılan işçinin yaptığı işe ihtiyaç kalıp kalmadığı, işten çıkarılan işçiye başka iş önerilme imkanının olup olmadığı gibi konuları irdelemektedir.(isvesosyalguvenlik.com)

Bu konuda çok sayıda Yargıtay kararı mevcut olup bazıları şunlardır: 22. Hukuk Dairesi – Esas No. 2011/10549 Karar No. 2012/12731 Tarihi: 07.06.2012, 22. Hukuk Dairesi – Esas No. 2011/17321 Karar No. 2012/13336 Tarihi: 12.06.2012, 22. Hukuk Dairesi – Esas No. 2011/16061 Karar No. 2012/13302 Tarihi: 12.06.2012, 22. Hukuk Dairesi – Esas No. 2011/13625 Karar No. 2012/13050 Tarihi: 11.06.2012, 22. Hukuk Dairesi – Esas No. 2011/13083 Karar No. 2012/12543 Tarihi: 05.06.2012, 7. Hukuk Dairesi – Esas No. 2013/10947 Karar No. 2013/7651 Tarihi: 25.04.2013 Yargı kararları için sitemizin Yargı Kararları bölümüne bakabilirsiniz.