Anasayfa / Haber / İSMMMO’dan İş Güvenliğiyle İlgili 11 Çözüm Önerisi Geldi

İSMMMO’dan İş Güvenliğiyle İlgili 11 Çözüm Önerisi Geldi

Sponsorlu Bağlantılar

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun Uygulamasına Yönelik Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hakkında Rapor yayımladı. Rapor üç ana başlıktan oluşmakta;

– Raporda 6331 sayılı Kanun’dan ve diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar,

– Uygulamadan kaynaklanan sorunlar

– Uygulama ile ilgili çözüm önerileri.

Raporun tespit edilen sorunlar başlıklarıyla aşağıda yer almakta olup, çözüm önerilenin de yer aldığı raporun tamamına söz konusu Oda’nın web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sorun 1-  Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi de dâhil işverenlerce alınması gereken tedbir ve yapılması gereken çalışmalar.

Sorun 2. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Sorun 3. Acil Durum planlarının hazırlanması.

Sorun 4. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için devlet desteğinden faydalandırılmaması.

Sorun 5. Denetimlerin Başlaması.

Sorun 6. işyeri hekimi ve İSG uzmanı sayısı.

Sorun 7. Hizmet sunumundan kaynaklanan sorunlar.

Sorun 8. İşyeri hekimi çalışma süresine ilişkin sorunlar.

Sorun 9.      İşkolu ve tehlike sınıfından kaynaklanan sorunlar.

Sorun 10. Bilgilendirme ve sorunların çözümüne destek verilmemesinden kaynaklanan sorunlar.

Sorun 11. İSG KATİP sisteminden kaynaklanan sorunlar.