Anasayfa / Haber / İşsizlere Yönelik Maaşlı Eğitim Programlarında Süre Uzatıldı

İşsizlere Yönelik Maaşlı Eğitim Programlarında Süre Uzatıldı

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma ve İş Kurumu’nun (İŞKUR) işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürüttüğü programlarından biri de iş başı eğitim programıdır.

Bu programdan yararlanan kişi işyerinde çalışmakta, mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmekte, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmektedir. İşveren ise bu program sayesinde işgücü elde etmekte, çalışan kişiye herhangi bir ücret ödememekte, aynı şekilde sigortasını yapmak zorunda kalmamakta, işbaşı eğitiminden yararlanan kişiye İŞKUR eğitim programı süresince net asgari ücret üzerinden (2016 yılı için aylık bin 300 TL) ücret ödemekte, ayrıca çalışan kişinin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası primlerini ödemektedir.

İşbaşı eğitim programından, 15 yaşını tamamlamış olan işsizler faydalanabilmektedir. İşbaşı eğitim programı kapsamında çalışılacak işyerinde en az iki sigortalı işçi çalışıyor olması şartı aranmaktadır. İşbaşı eğitim programından yararlanan işçi için çalışma süresi günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere, haftalık 45 saat ve en fazla 6 gündür. İşbaşı eğitim programı ve işsizlere yönelik diğer İş-Kur programları hakkında ayrıntılı bilgi İşsizlere ve İş Arayanlara Yönelik İş-Kur Hizmetleri başlıklı yazıda yer almaktadır.

İşbaşı eğitim programından yararlanma süresi daha önceleri yüz altmış fiili gün yani 6 aydı. Ancak 12 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre işbaşı eğitim programından katılımcılar 24 ay içinde en fazla üç yüz yirmi fiili gün yararlanabilecekler. Dolayısıyla süre 12 aya çıkmış oldu.

Öte yandan, işbaşı eğitim programı bittiğinde de işveren eğer o çalışandan memnun kalırsa, onu kendi işçisi olarak işe almakta ve çalıştırmaya devam etmekte, artık ücretini kendisi ödemekte, sigortasını da kendisi yatırmaktadır. Ancak burada işverenin teşvikten yararlanabilmektedir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci maddesi uyarınca 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 4/1-a (SSK) kapsamında işe alınması ve

b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması

kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5 puanlık prim indirimi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı olarak uygulanmaktadır.(isvesosyalguvenlik.com)