Anasayfa / Haber / İşsizlik Maaşı Almak Kolaylaşacak

İşsizlik Maaşı Almak Kolaylaşacak

Sponsorlu Bağlantılar

İşsizlik ödeneği (işsizlik maaşı), bazı nedenlerle işsiz kalan çalışanların yeni bir iş bulana kadar geçici bir süre zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için verilen bir ödenektir.

İşsizlik ödeneği alma şartları 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinde düzenlenmiştir. İşsizlik ödeneği alabilmek için aranan en önemli şartlar şunlardır;

– Son 3 yıl içerisinde en az 600 prim gün sayısının olması.

– İşten ayrılma tarihinden önceki son 120 günün sürekli çalışmış olarak geçirilmiş olması. (İşsizlik Sigortasında Son 120 Günde Kesinti Sayılmayan Haller Nelerdir?)

– Hizmet akdinin bazı nedenlerle sona ermiş olması. (Bkz. Hangi Sebeplerle İşten Çıkanlar / Çıkarılanlar İşsizlik Ödeneği Alabilir ?, Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan (İstifa Eden) İşçi İşsizlik Ödeneği Alabilir mi ?)

Ayrıca söz konusu madde uyarınca en fazla 300 gün süreyle işsizlik ödeneği verilmektedir. İşsizlik ödeneği olarak son dört aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazancın ortalamasının yüzde 40’ı ödenir. Ödenecek en yüksek işsizlik ödeneği aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemez. (Bkz. 2016 Yılı Aylık İşsizlik Ödeneği Tutarları)

İşsizlik ödeneği hakkında daha ayrıntılı bilgi İşsizlik Sigortası – Kapsama Girenler – İşsizlik Ödeneği Alma Şartları – Ödeneğin Süresi ve Miktarı başlıklı yazıda ve Soru-Cevap bölümünde yer almaktadır.

Öte yandan işsizlik ödeneği alma şartları ağır olduğundan işsiz kalan çalışanlardan çok azı işsizlik ödeneği almaya hak kazanmaktadır. Türkiye İş Kurumu istatistiklerine göre örneğin 2016 Şubat ayında 120.445 kişi işsizlik ödeneği için başvurmuş, bunlardan sadece 52.551 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. İşten ayrılanlardan işsizlik ödeneğine hak kazanmadığını düşünüp başvuruda bulunmayanlar bu rakama dahil değildir. Bu nedenle de İşsizlik Sigortası Fonunda biriken para her yıl artmaktadır.

Çok az sayıdaki çalışan işsizlik ödeneğinden yararlanırken, işverenlere verilen bazı teşvikler, toplum yararına çalışma, işbaşı programı, kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, düzenlenen kurslar gibi programlar nedeniyle yapılan ödemeler de İşsizlik Sigortası Fonunda biriken paradan karşılanmaktadır.

İşsizlik ödeneği alabilmek için 600 gün gibi yüksek prim gün sayısının ve son 120 gün çalışmış olma şartının aranması işsizlik ödeneğinden yararlanmayı zorlaştırmaktadır. Ayrıca bazı işverenler, işten ayrılan çalışanına kıdem tazminatı ödemek zorunda kalmamak için işten ayrılış bildirgesi verirken, çalışanı kusurundan dolayı işten çıkarıldı veya haklı bir sebep olmaksızın kendi isteğiyle işten ayrıldı (istifa etti) gibi göstermekte, bu durumda çalışan kişi normalde işsizlik ödeneği almayı hak ettiği halde işverenin kasıt veya kusurundan dolayı işsizlik ödeneği alamamaktadır.

Konuya ilişkin olarak yazılı basında; 3 Kasım 2015 Salı günü yapılan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 8. Genel Kurul toplantısında işsizlik ödeneğine yönelik bazı düzenlemelere gidilmesi kararı alındığı, yapılacak düzenleme ile işsizlik ödeneği alma şartlarının kolaylaşacağı, son 120 gün sürekli çalışmış olma şartının 30 güne, son üç yıl içerisinde en az 600 prim gün sayısı şartının 100 güne indirileceği, işçinin kendi kusuru dışında işten çıkarılmış veya çıkmış olma şartının kaldırılacağı yönünde haberler yer aldı.

Eğer haberlerde yer alan yasal düzenlemeler gerçekleşirse, çalışanlar işsiz kaldığında kolay bir şekilde işsizlik ödeneği alabilecek, böylece yeni bir iş bulana kadar en azından geçici bir süre de olsa rahatlayacaktır. (isvesosyalguvenlik.com)