Anasayfa / Soru - Cevap / İşsizlik Maaşı Aylık Kaç Liradır – Ne Kadar Süreyle Ödenir?

İşsizlik Maaşı Aylık Kaç Liradır – Ne Kadar Süreyle Ödenir?

Sponsorlu Bağlantılar

4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununa göre günlük işsizlik ödeneği (işsizlik maaşı veya parası), sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Ancak sigortalının günlük kazancı ne olursa olsun, bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

İşsizlik ödeneğinden sadece damga vergisi kesilir. Ücretlerden kesilen damga vergisi oranı zaman zaman değişmekle birlikte, 2013 yılı için bu oran binde 7,59’dur.

01.07.2013 – 31.12.2013 tarihleri arası 16 yaşından büyükler için günlük asgari ücretin 34.05 TL, aylık asgari ücretin ise 1.021,50 TL olduğu ve çalışanlara asgari ücretten daha düşük ücret ödenemeyeceği dikkate alınacak olursa, 01.07.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında;

– Asgari ücretle çalışan bir kişiye aylık 405,50 TL tutarında işsizlik ödeneği verilir. (Aylık brüt asgari ücretin yüzde 40’ından binde 7,59 oranında damga vergisi düşüldükten sonra ulaşılan rakam),

– Çalışanın aldığı ücrete göre aylık en fazla 811,00 TL tutarında işsizlik ödeneği verilir. (Aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’inden binde 7,59 oranında damga vergisi düşüldükten sonra ulaşılan rakam),

 Öte yandan işsiz kalan sigortalıya ne kadar süreyle işsizlik ödeneği ödeneceği ise o kişi adına ödenmiş olan prim gün sayısına göre değişir. Buna göre yeni bir işe girmediği ve işsizlik ödeneği alma hakkı devam ettiği sürece;

Hizmet akdinin sona ermesinden (işten ayrılmasından) önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

– 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün yani 6 ay,

– 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün yani 8 ay,

– 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün yani 10 ay,

süre ile işsizlik ödeneği verilir.

İşsizlik ödeneğiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi ve açıklama, – İşsizlik Sigortası – Kapsama Girenler – İşsizlik Ödeneği Alma Şartları – Ödeneğin Süresi ve Miktarı başlıklı yazıda, güncel işsizlik maaşı tutarları ise Pratik Bilgiler bölümünde yer almaktadır.