Anasayfa / Soru - Cevap / İşsizlik Maaşı Hangi Hallerde Kesilir ?

İşsizlik Maaşı Hangi Hallerde Kesilir ?

Sponsorlu Bağlantılar

İşsizlik ödeneği almakta iken;

1- Haklı bir nedene dayanmaksızın Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen kişinin işsizlik ödeneği kesilir.

2- Türkiye İş Kurumu tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen kişinin işsizlik ödeneği kesilir.

3- İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı, sigortalı işe girdiği veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen kişinin işsizlik ödeneği kesilir.

4- Türkiye İş Kurumu tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden kişinin işsizlik ödeneği kesilir.

Yukarıda 3 ve 4. maddelerde belirtilen nedenlerle kesilen işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmaz. Ancak 1 ve 2. maddelerde belirtilen işsizlik ödeneğinin kesilme gerekçelerinin ortadan kalkması, yani kişinin önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini almaya başlaması veya Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan çağrıları cevaplaması, istenilen bilgi ve belgeleri vermesi halinde, işsizlik ödeneği ödenmesine yeniden başlanır. Daha doğrusu kalan süreye ait işsizlik ödeneğinin ödenmesine devam edilir, bu şekilde yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam ödenek süresini geçemez. Örneğin, kişiye 180 gün işsizlik ödeneği ödenecekken, yukarıdaki 1 ve 2. maddede belirtilen sebeplerle işsizlik ödeneği 100. günde kesildiyse, ödeneğin kesilme nedenleri ortadan kalktıktan sonra, kişinin işsizlik ödeneği alma hakkı devam ettiği sürece kalan 80 günlük işsizlik ödeneği de ödenir, 180 güne tamamlanınca ödeme sona erer.

Muvazzaf (zorunlu) askerlik dışında herhangi bir nedenle silah altına alınanlarla hastalık ve analık nedeniyle geçici İş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneklerinin ödenmesi de bu durumların devamı süresince durdurulur.

İşsizlik ödeneği ile ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklama; İşsizlik Sigortası – Kapsama Girenler – İşsizlik Ödeneği Alma Şartları – Ödeneğin Süresi ve Miktarı başlıklı yazıda yer almaktadır.