Anasayfa / Soru - Cevap / İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır ?

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sigortalıya verilecek günlük işsizlik ödeneği (maaşı), sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Daha açık bir anlatımla, sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na son dört ay içerisinde bildirilen kazancın ortalamasının yüzde 40’ı kadar günlük işsizlik ödeneği verilir. İşsizlik ödeneğinden sadece damga vergisi kesilir. Damga vergisi, 57 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği doğrultusunda binde 7,59 olarak esas alınmıştır. Öte yandan, sigortalının SGK’ya bildirilen aylık kazancı ne olursa olsun, verilecek işsizlik ödeneği 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

Son dört ayın günlük ortalaması, SGK’ya dört ay için bildirilen toplam kazanç tutarının dört aylık toplam gün sayısına bölünerek bulunur. Asgari ücret üzerinden sigortalı gösterilen veya her ay SGK’ya bildirilen kazancı aynı olan kişi için bir ay için bildirilen kazancın 30’a bölünmesi de aynı sonucu verir. Örneğin, basit bir hesaplamayla aylık 30 günlük çalışması karşılığı adına 1200 TL bildirilmiş kişinin günlük kazanç ortalaması, 1200 X 4 = 4800 / 120 = 40 TL’dir. Har ayın kazancı sabit olduğu için 1200 TL doğrudan 30’a bölünerek de aynı sonuç bulunur.

• Örnekteki kişiye verilecek günlük ve aylık işsizlik ödeneği:  

40 X 0.40 = 16 (yüzde 40’ı) 16 / 1000 X 7.59 = 0,12 (kesilecek damga vergisi):

– Günlük iş göremezlik ödeneği =  16 – 0,12 = 15.88 TL

– Aylık iş göremezlik ödeneği = 15.88 X 30 = 476,40 TL

• 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arası işsizlik ödeneği:

– Asgari ücret üzerinden sigortalı gösterilen birine 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arası verilecek aylık işsizlik ödeneği : 425,15 TL’dir

– 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arası verilecek en yüksek işsizlik ödeneği ise 850,30 TL’dir. Dolayısıyla SGK’ya bildirilen kazancı yüksek olan bir sigortalıya verilecek aylık işsizlik ödeneği yukarıda belirtildiği şekilde hesaplandığında, çıkan rakam 850,30 TL’yi geçiyorsa bu kişiye aylık sadece 850,30 TL işsizlik ödeneği verilir.

• Sigortalı adına SGK’ya bildirilen kazancın önemi:

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere, kişi çalıştığı işyerinde aylık ne kadar ücret alırsa alsın, verilecek işsizlik ödeneğinin hesabında işveren tarafından o kişi adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen prime esas kazanç dikkate alındığından, bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da sigortalının gerçek ücreti üzerinden SGK’ya bildirilmesi, yani sigorta primlerinin asgari gerçek ücreti üzerinden ödenmesi büyük önem taşımaktadır (Bkz. Sigortalıların SGK’ya Bildirilmesinde Aylık Prime Esas Kazancın Önemi, Gerçek Ücreti Yerine Düşük Ücretten Sigortalı Gösterilenler Ne Yapabilir ? başlıklı yazılar).