Anasayfa / Yargı Kararları / İşsizlik Sigortası İle İlgili Yargıtay Kararları

İşsizlik Sigortası İle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; kapsam dışı personel adı altında İş Kanunu’na tabi olarak çalıştırılan ve sosyal güvenlik yönünden sigortalı olarak kabul edilen personelin ücretinden işsizlik sigortası primi kesilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı, iş akdinin işverence feshi nedeniyle 4447 sayılı Kanun uyarınca işsizlik ödeneğinin işten çıkış tarihinden itibaren faizi ile tahsili istemi, kapsam dışı personel olduğu için ücretinden işsizlik sigortası primi kesilmemesi gerektiğinin tespiti talebi, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla işsizlik sigortası alacağının yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istemi, iş akdinin işverence haksız olarak feshedildiğinin tespitine ve işsizlik ödeneği alması gerektiğine karar verilmesi istemi, İş-Kur tarafından aylık işsizlik ödeneği ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verilmesi istemi, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla maaşından işsizlik sigortası adı altında yapılan kesintilerin yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istemi, iş akdinin işveren tarafından haksız feshedildiği hususu tespit edilen kişinin işsizlik ödeneğinin ödenmesi yönündeki talebi, işsizlik maaşı ödenmesi hususundaki talebinin reddine ilişkin Türkiye İş Kurumu işleminin iptaline ve işsizlik ödeneği bağlanarak geciken süre nedeniyle en yüksek faize hükmedilmesine karar verilmesi istemi, çalışma süresine göre hak etmiş olduğu işsizlik ödeneğinin faizi ile birlikte davalı Kurumdan tahsiline karar verilmesi istemi, gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Başvuru koşulları

• Başvuru süresi

• İşsizliğin başlama tarihi

• İşsizlik ödeneği

• İşsizlik sigortası

• İşsizlik sigortası primi

• Kapsam dışı personel

• Şahsen ve doğrudan başvuru

• Zorlayıcı sebep