Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

25 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 8 Eylül 1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, Kanunun işsizlik sigortasıyla ilgili maddeleri 1 Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aslında bu Kanun Resmi Gazete de “Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile İş Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” adıyla yayımlanmış olup, Kanunun sadece 46 ila 55 arası maddeleri işsizlik sigortasıyla ilgilidir. 1 Haziran 2000 yürürlük tarihi de bu maddelerle ilgilidir. Yani Ülkemizde işsizlik sigortası uygulaması bu Kanunla 1 Haziran 2000 tarihinden itibaren başlamıştır.

Kanunun güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu Kanun ayrıca emeklilik şartlarında değişiklikler yapan, kademeli geçiş sistemi getiren düzenlemeler de içermekteydi. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin bazı hükümleri iptal etmesi üzerine 2002 yılında 4759 sayılı Kanunla yeni kademeli geçiş sistemi düzenlendi. Şu an halen emeklilik işlemlerinde bu kademeli geçiş şartları uygulanmaktadır.

4447 sayılı Kanun daha sonra bazı kanunlarla istihdam teşviklerine ilişkin olarak bazı geçici maddeler eklendi.

Kanunda işsizlik sigortası prim oranı ilk başta sigortalının kazancının yüzde 3’ü işveren hissesi ve yüzde 2’si işçi hissesi olmak üzere toplam yüzde beş olarak belirlenmişti. Ancak daha sonra yapılan bir Kanun değişikliği ile 1 Ocak 2002’den geçerli olmak üzere birer puan indirildi ve işveren hissesi yüzde 2, işçi hissesi yüzde bir olarak yeniden belirlendi. Uygulama halen bu şekilde devam ediyor.

Aynı şekilde Kanunda ilk başta günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama net kazancının %50’si, üst sınır ise brüt asgari ücretin neti olarak belirlenmiş, daha sonra 2008 yılında 5763 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı, üst sınır ise aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde sekseni olarak yeniden belirlenmiş, dolayısıyla işsizlere verilen işsizlik ödeneğinde (işsizlik maaşından) bir miktar artış meydana gelmiştir.