Anasayfa / Eski Haberler / İşsizlik Sigortasına Tabi Olmayan Personel Çalıştıranlar SGK’ya Başvuracak

İşsizlik Sigortasına Tabi Olmayan Personel Çalıştıranlar SGK’ya Başvuracak

Sponsorlu Bağlantılar

İşsizlik sigortası kapsamına girenler ve girmeyenler 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ıncı maddesinde belirtilmiş olup, kapsama girenler maddenin ikinci fıkrasında, kapsama girmeyenler ise maddenin üçüncü fıkrasında belirtilmişlerdir.

İşsizlik sigortası kapsamına girmeyen sigortalılar için işsizlik sigortası primi ödenmediği gibi bu sigortalıların işsizlik sigortası yardımlarından yararlanma hakları da bulunmamaktadır.

Ancak, İşveren Uygulama Tebliğinin “ 2.1.3-Belgeye İlişkin Bilgiler” başlıklı bölümünde yer alan hükümler uyarınca, işsizlik sigortası kapsamına girmeyen işçi/personel çalıştıran bir işyerinin, bu işçiyi/personeli işsizlik sigortasına tabi diğer işçilerle/personellerle birlikte aynı aylık prim ve hizmet belgesiyle değil, ayrı bir aylık prim ve hizmet belgesi düzenleyerek Kuruma bildirmesi, ayrıca bu aylık prim ve hizmet belgesinin sağ üst kısmında yer alan “Belge Türü” bölümüne de sigortalıların çalışmalarının niteliğine uygun olan ve aylık prim ve hizmet belgesinin arka yüzünde bulunan iki haneli kodu yazması gerekmektedir.

Belge türü bölümüne, işsizlik sigortasına tabi olmayan sigortalıların çalışmalarının niteliğine göre yazılması gereken kod aşağıda yer almaktadır;

13Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler
30İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
33İşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
36İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

Ancak durum böyle olmakla birlikte; özel nitelikteki (özel sektördeki) bazı işyeri işverenlerinin, işsizlik sigortasına tabi olan sigortalıları işsizlik sigortasına tabi olmayan personel gibi 13, 30, 33 veya 36 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirildikleri Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edildiğinden, Kurum konuyla ilgili olarak e-bildirge sisteminde yeni bir düzenleme yapma gereği duydu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre; 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işsizlik sigortası kapsamına girmeyen sigortalıları çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenlerinin; e-bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesini düzenledikleri sırada; 13, 30, 33 veya 36 nolu belge türlerini seçebilmeleri için işsizlik sigortasına tabi olmayan personel çalıştırdıklarına ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerle birlikte, işyerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İşsizlik sigortasına tabi olmayan personel çalıştırdıklarını belgeleyen özel nitelikteki işyeri işverenleri, ilgili sosyal güvenlik merkezince gerekli tanımlamanın yapılmasının ardından aylık prim ve hizmet belgelerini 13, 30, 33 veya 36 nolu belge türünü seçmek suretiyle düzenleyebilecekler.

Öte yandan, yabancı uyruklu sigortalılar da işsizlik sigortasına tabi olduklarından, tüm sigorta kollarına tabi olarak bildirilmeleri, Birleşik Krallıkta ikamet edenler ve İsviçre vatandaşı olanlardan uzun vadeli sigorta kolunun uygulanmasını talep etmeyenlerin ise 39 nolu belge türü seçilmek suretiyle bildirilmeleri gerekmektedir.(www.isvesosyalguvenlik.com)