Anasayfa / Bilgi / İşte Emekli-Dul-Yetimlere Ödenecek İkramiye Tutarları

İşte Emekli-Dul-Yetimlere Ödenecek İkramiye Tutarları

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 18 inci madde ile emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye ödenmesine ilişkin yasal düzenleme yapılmıştı.

Ancak ikramiye tutarı bin lira olarak belirtilmiş olmakla birlikte Kanunda yer alan düzenleme uyarınca herkese biner lira ikramiye ödenmeyecek. Bazı kişilerin durumlarına göre alacakları ikramiye tutarları bin liradan düşün olabilecek. Bu hususu Her Emekli Bin Lira İkramiye Alamayacak ? başlıklı yazımızda belirtmiştik, ancak ayrıntılı hesaplama yapmamıştık. Bu yazıda ise kimin ne kadar ikramiye alacağını aşağıda ayrıntılı olarak belirttik.

Öte yandan 2018 yılının ilk ikramiyesi emekli aylıklarının ödenmesi beklenmeden Haziran ayının ilk haftası ödenecek, emekli aylıkları ise normal zamanında ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli – dul – yetim gelir veya aylığı alan kişiler durumlarına göre bayram ikramiyelerini aşağıda belirtilen tutarla üzerinden alacaklar.

– Kendi çalışmalarından dolayı yaşlılık (normal emeklilik) aylığı alanlar 1000’er (biner) lira ikramiye alacak.

– Malulen emekli olanlar (emekliliğe esas iş göremezlik derecesine bakılmaksızın) 1000’er (biner) lira ikramiye alacak.

– İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezlik oranı (meslekte kazanma gücü kaybı) yüzde 10 veya üzerinde olduğu için sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar (iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle bağlanan emekli aylığı iş göremezlik ödeneği olarak adlandırılmaktadır), gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı üzerinden ikramiye alacaklar. Örneğin iş göremezlik oranı yüzde 15 ise 150’şer (yüzelli’şer) lira, iş göremezlik oranı yüzde 73 ise 730’ar (yediyüzotuz’ar) lira ikramiye alacaklar. İş göremezlik derecesi yüzde 100 olanlar ise 1.000’er (bin’er) lira ikramiye alacak. Bu durumda olanlardan kontrol muayenesine tabi tutulup da muayene soncunda iş göremezlik derecesi değiştirilenler, değişiklik tarihinden sonraki ikramiyelerini belirlenen yeni iş göremezlik derecesi üzerinden alacaklar.

– Vefat eden eşinden dolayı ölüm yani dul aylığı alanlar, normalde yüzde 50 üzerinden yani 500’er (beşyüz’er) lira ikramiye alacaklar. Ancak eşi vefat etmiş kişinin o vefat eden kişi üzerinden aynı zamanda yetim aylığı alan çocukları yoksa, sadece kendisi o kişi üzerinden aylık alıyorsa bu durumda yüzde 75 üzerinden yani 750’şer (yedizyüzelli’şer) lira ikramiye alacak.

– Vefat eden babasından dolayı yetim aylığı alanlar yüzde 25 üzerinden yani 250’şer (ikiyüzelli’şer) lira ikramiye alacaklar. Eğer vefat eden o kişi üzerinden başka aylık (dul ve yetim aylığı) alan kişi yoksa, tek o kişi aylık alıyorsa bu durumda yüzde 50 üzerinden yani 500’er (beşyüz’er) lira ikramiye alacak.

– Yetim aylığı alan kişilerden sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler yüzde 50 üzerinden yani 500’er (beşyüz’er) lira ikramiye alacaklar.

– Vefat eden çocukları üzerinden ölüm aylığı alan ana ve baba toplam yüzde 25 oranında yani 250 (ikiyüzelli) lira ikramiye alacak.

– İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölen, ancak ölümü gelir aldığı iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hisseleri oranında ikramiye ödenecek. Örneğin eşi iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle yüzde 60 üzerinden iş göremezlik ödeneği alıyorken herhangi bir nedenle ölen ve bu nedenle kendisine dul aylığı bağlanan kişi, yüzde 60’ın yüzde 50’si üzerinden yani yüzde 30 üzerinden 300’er (üçyüz’er) lira ikramiye alacak. Ölen kişi üzerinden başka aylık alan kişi yoksa yüzde 60’ın yüzde 75’i üzerinden yani yüzde 45 üzerinden 450’şer (dörtyüzelli’şer) lira ikramiye alacak. Bu şekilde ölen kişi üzerinden yetim aylığı alan kişi ise yüzde 60’ın yüzde 25’i üzerinden yani yüzde 15 üzerinden 150’şer (yüzelli’şer) lira ikramiye alacak. Eğer vefat eden o kişi üzerinden yetim aylığı alan kişi dışında başka aylık (dul ve yetim aylığı) alan kişi yoksa, tek o kişi aylık alıyorsa bu durumda yüzde 60’ın yüzde 50’si üzerinden yani yüzde 30 üzerinden 300’er (üçyüz’er) lira ikramiye alacak.

– Yabancı ülkelerle Ülkemiz arasında bulunan sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, Ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı üzerinden ikramiye ödenecek. Örneğin bu oran yüzde 35 ise 350’şer (üçyüzelli’şer) lira ikramiye ödenecek.

– Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin hem vefat eden eşinden dolayı dul aylığı hem de vefat eden babasından dolayı yetim aylığı alan kişi, her ay ikişer aylık almasına karşılık, en yüksek ikramiye almasına imkan tanıyan dosya üzerinden hak ettiği oranda birer ikramiye alacak.

– Öte yandan emekli – dul ve yetim aylıklarına her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam gelmekle beraber, bu ikramiyelere herhangi bir zam gelmeyecek, eğer ilerde herhangi bir Kanun değişikliği olmazsa her yıl aynı tutar üzerinden ikramiye ödenecek. (isvesosyalguvenlik.com)