Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İsteğe Bağlı Sigorta Soru ve Cevaplar / İsteğe Bağlı Sigorta İle Zorunlu Sigortanın Çakışması Halinde Hangi İşlemler Yapılmaktadır ?

İsteğe Bağlı Sigorta İle Zorunlu Sigortanın Çakışması Halinde Hangi İşlemler Yapılmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 5- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE ZORUNLU SİGORTANIN ÇAKIŞMASI HALİNDE HANGİ İŞLEMLER YAPILMAKTADIR ?

CEVAP 5- Bu durum iki şekilde ortaya çıkabilmektedir.

Bunlardan ilki, isteğe bağlı sigortalılığın başlama tarihinde çakışma durumudur.  Daha doğrusu, isteğe bağlı sigortaya başvuru esnasında kişi zorunlu sigortaya tabi ise kişinin isteğe bağlı sigortası için müracaatı kabul edilemeyecektir.

İkincisi ise, isteğe bağlı sigortaya devam edilmesi sırasında zorunlu sigortayla olan çakışma halidir. Bu durumda ise, isteğe zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilerek, bu süreye ilişkin ödenen  primler ilgililere iade edilmektedir.

Daha açık ifadelerle, her iki durumda da zorunlu sigortalılık esas alınmaktadır.