İsteğe Bağlı Sigorta Nedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 25- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NEDİR ?

CEVAP 25- İsteğe bağlı sigorta; kişilerin, çalışma olmaksızın prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.

Bu sigorta kolunun özelliği, ya zorunlu çalışma sürelerinin emekli olmak için tamamlanması ya da doğrudan bu sigorta koluna prim ödenerek kısa vadede sağlık ve uzun vadede de emeklilik hakkının elde edilmesidir.

Tüm hükümleriyle 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla, isteğe bağlı sigortalılık; giriş şartları kolaylaştırılarak ve çıkış şartları esnetilerek, alternatif bir emeklilik sistemi haline getirilmiştir.