Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İsteğe Bağlı Sigorta Soru ve Cevaplar / İsteğe Bağlı Sigorta Primi Öderken Emeklilik Talebinde Bulunan Ancak Prim Borcu Bulunan Sigortalılarla İlgili Hangi İşlemler Yapılmaktadır ?

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Öderken Emeklilik Talebinde Bulunan Ancak Prim Borcu Bulunan Sigortalılarla İlgili Hangi İşlemler Yapılmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 31- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ ÖDERKEN EMEKLİLİK TALEBİNDE BULUNAN, ANCAK PRİM BORCU BULUNAN SİGORTALILARLA İLGİLİ HANGİ İŞLEMLER YAPILMAKTADIR ?

CEVAP 31- Emeklilik için talepte bulunan isteğe bağlı sigortalının, ödenmemiş primleri varsa, emeklilik talebi reddedilmekte ve ayrıca bir talep aranmaksızın isteğe bağlı sigortalılığı devam ettirilmektedir. Ancak, bu durumda bulunan isteğe bağlı sigortalının, ödenmemiş aylara ait primler dışında, ödenmiş aylara ait primlerle aylığa hak kazanmakta ise kişiden bu konuda dilekçe alınarak emeklilik talep tarihi esas alınarak aylık bağlanabilecektir.