Anasayfa / Soru - Cevap / İsteğe Bağlı Sigortadan Çıkmak İsteyenlerin Prim Borçları Silinir mi ?

İsteğe Bağlı Sigortadan Çıkmak İsteyenlerin Prim Borçları Silinir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

İsteğe bağlı sigortalı olan kişi, isteğe bağlı sigortayı sonlandırmak yani isteğe bağlı sigortadan çıkmak için SGK’ya yazılı olarak başvurduğunda,

– Eğer prim borcu yoksa sona erdirme dilekçesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle,

– Hiç prim ödemesi yoksa isteğe bağlı sigortalılığın başlangıç tarihi itibariyle,

– Prim borcu varsa, en son primi ödenmiş ayın sonu itibariyle,

isteğe bağlı sigortalılık sona erdirilir, dolayısıyla da ödenmemiş primlere ait borçlar tamamen silinir.

Ancak burada Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili istisnai bir durum vardır. Şöyle ki; 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren birkaç istisna dışında GSS herkes için zorunlu hale geldiğinden, bu şekilde silinen isteğe bağlı sigorta 1 Ocak 2012 tarihinden sonrasını kapsıyorsa ve bu kişinin borcu silinen dönemle ilgili olarak bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne – baba – eş – çocuk üzerinden GSS yardımı alma hakkı da yok idiyse, bu kişi silinen isteğe bağlı sigortanın başlangıç tarihi itibariyle SGK tarafından geriye dönük olarak re’sen 60/g yani primi kendisi tarafından ödenecek kişiler kapsamında GSS kapsamına alınır, kendisinden gelir testi yaptırması istenir, gelir testi sonucunda kişinin aile içerisinde kişi başına düşen aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, primi devlet tarafından ödenecek kişi (yeşilkart) kapsamında sayılacağından, herhangi bir GSS prim borcu çıkmaz, eğer aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla çıkarsa, tespit edilen aylık gelir miktarına göre geriye dönük olarak ödemesi gereken GSS primi hesaplanır ve kişi adına ödenmesi gereken borç olarak tahakkuk ettirilir, yani çıkan GSS priminin ödenmesi gerekir.