Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İsteğe Bağlı Sigorta Soru ve Cevaplar / İsteğe Bağlı Sigortalıların Zorunlu Sigortalılık Nedeniyle Prim Borcunun Bulunması Halinde Hangi İşlemler Yapılmaktadır ?

İsteğe Bağlı Sigortalıların Zorunlu Sigortalılık Nedeniyle Prim Borcunun Bulunması Halinde Hangi İşlemler Yapılmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 17- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN ZORUNLU SİGORTALILIK NEDENİYLE PRİM BORCUNUN BULUNMASI HALİNDE HANGİ İŞLEMLER YAPILMAKTADIR ?

CEVAP 17- İsteğe bağlı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun bulunması halinde, isteğe bağlı sigortaya tâbi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle SGK’ya olan borçlarına mahsup edilmektedir.

Dolayısıyla, burada öncelikle zorunlu sigortalılık esas alınmaktadır.