Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İsteğe Bağlı Sigorta Soru ve Cevaplar / İsteğe Bağlı Sigortalılık Ne Zaman Sona Ermektedir ?

İsteğe Bağlı Sigortalılık Ne Zaman Sona Ermektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 21- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK NE ZAMAN SONA ERMEKTEDİR ?

CEVAP 21- İsteğe bağlı sigortalılık;

-İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, talepte bulunulan ayın primi ödenmemişse, talep tarihinden önceki primi ödenmiş ayın sonunu takip eden günden; talepte bulunulan ayın primi ödenmişse, dilekçesinin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren,

– Aylık talebinde bulunanların, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden itibaren,

– Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere yurt dışına götürülen Türk işçileri hariç, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden doğan haklar saklı kalmak şartıyla ikametin yurt dışına taşındığı tarihten itibaren,

– Sigortalının, 4/a (eski SSK’lı), 4/b (eski Bağ-Kur’lu) ve 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce,

– Ölen sigortalının prim borcu bulunmaması halinde ölüm tarihi itibariyle, ölen sigortalının prim borcu bulunması ve borcun hak sahiplerince ödenmemesi halinde primi ödenmiş ayın sonu itibariyle,

– Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere yurt dışına götürülen Türk işçilerinden aynı zamanda isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin yurt dışındaki çalışmalarının sona ermesi halinde aynı tarih itibariyle,

sona ermektedir.