Anasayfa / Soru - Cevap / İşten Ayrılan İşçiye Hemen İbraname İmzalatılabilir mi ?

İşten Ayrılan İşçiye Hemen İbraname İmzalatılabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 420 nci maddesinin ikinci fıkrası;

“İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.“ şeklindedir.

Dolayısıyla, hizmet sözleşmesinin (hizmet akdinin) devam ettiği sırada yani işçi henüz işten ayrılmadan (işten çıkarılmadan) veya hizmet akdinin sona ermesinden (işçinin işten ayrılmasından / çıkarılmasından) itibaren bir ay geçmeden, işçi aleyhine yapılan ibra sözleşmeleri (işçi aleyhine hüküm içeren ibranameler) hükümsüz (geçersiz) sayılmaktadır.