Anasayfa / Bilgi / İstihdam Seferberliği Kapsamında İşverenlere Sağlanacak Destekler

İstihdam Seferberliği Kapsamında İşverenlere Sağlanacak Destekler

Sponsorlu Bağlantılar

İşsizlik oranındaki yükselme ve işten çıkarmaların artması üzerine Hükümet tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında, özel sektör işverenlerine ilave olarak işe aldıkları her işçi için sigorta primi ve vergi desteği getirildi.

Konuya ilişkin düzenleme 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17 ve 18 inci maddelerle yapıldı. 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olan söz konusu düzenlemeler uyarınca;

Destekten Yararlanılacak İşçinin Taşıması Gereken Şartlar

– İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasında olacak.

– İşe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olan yani işe alındığı tarihten önceki 3 ay içerisinde sigortalı herhangi bir işte çalışmamış olacak.

– İşe alındığı işyerinden 2016 yılı Aralık ayına ilişkin olarak verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olacak.

Destekten Yararlanamayacak İşverenler

İşe aldığı işçi yukarıdaki şartları taşısa dahi;

– Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermeyen ve/veya sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyen,

– Sigortasız işçi çalıştırdığı veya fiilen çalışmayan kişiyi sigortalı olarak bildirdiği (sahte sigortalı bildirimi yaptığı) tespit edilen,

– Tecil ve taksitlendirilmiş, yapılandırılmış olanlar dışında Sosyal Güvenlik Kurumuna prim veya idari para cezası borcu olan,

işverenler yararlanamayacak.

Ayrıca bu destekten yararlanmakta olan işverenler, aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacağı gibi, bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacak.

Aynı şekilde ihale konusu işlere ait işyerleri için işverenler bu destekten yararlanamayacağı gibi, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekli çalışanlar) ve yurt dışında çalışan sigortalılarla ilgili olarak da işverenler bu destekten yararlanamayacak.

Desteğin Süresi ve Kapsamı

– Eğer herhangi bir uzatma olmazsa söz konusu destekler 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olacak.

– Düzenleme kapsamında, destekten yararlanılan her işçi için, sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilecek. 30 gün üzerinden gösterilen sigortalı için 666,30 lira işverene prim desteği sağlanmış olacak. Ayrıca ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek. Aynı şekilde bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı mükellef (işveren) tarafından beyan edilmeyecek ve ödenmeyecek. (isvesosyalguvenlik.com)