Anasayfa / Soru - Cevap / İstirahat Alan Her Sigortalı İçin Çalışmadığına Dair Bildirim Yapılması Gerekir mi ?

İstirahat Alan Her Sigortalı İçin Çalışmadığına Dair Bildirim Yapılması Gerekir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi ve İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalılar ile ile 5 inci madde kapsamında bazı sigorta kollarına tabi sigortalıların istirahatli oldukları dönemlerle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılması gereken bildirimler, istirahat (rapor) alan bütün sigortalıları kapsamamaktadır. Dolayısıyla aşağıda belirtilen durumlarda alınan istirahatlerle ilgili olarak çalışmadığına dair bildirim yapılması gerekmez.

• Ücretsiz izinli sigortalının aldığı istirahatler/raporlar,

• Yatarak tedaviler,

• 2 güne kadar olan istirahatler/raporlar,

• İşten çıkan sigortalının aldığı istirahatler/raporlar,

• Son bir yıl içinde sigortalıya doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmediğinden geçici iş göremezlik ödeneği almaya müstehak olmayan sigortalılara ait istirahatler/raporlar,

için işverenin çalışılmadığına dair bildirim girişi yap­masına gerek bulunma­maktadır.