Anasayfa / Haber / İstirahat Parasının Yatıp Yatmadığı E-Devlet Şifresiyle Öğrenilebilecek

İstirahat Parasının Yatıp Yatmadığı E-Devlet Şifresiyle Öğrenilebilecek

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesi uyarınca, sigortalıların iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık (hamilelik-doğum) halleri nedeniyle istirahat (rapor) almaları halinde, yine aynı maddede belirtilen şartlarla sigortalılara SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödenmektedir. Ancak bu rapor parası sigortalılara elden ödenmemekte, sigortalılar adına T.C. Ziraat Bankası’na yatırılmakta, sigortalılar parayı banka şubelerinden almaktadırlar.

Öte yandan, istirahat parasının bankaya yatacağı tarih sigortalı tarafından bilinmediğinden, sigortalının para yatmadan bankaya gitmesi halinde bankadan boş dönmesi ihtimali olduğu gibi, bazı sigortalılar da para bankaya henüz yatmamış olabilir düşüncesiyle bankaya gitmekte tereddüt etmekte, bazı sigortalılar da istirahat parasının bankaya yatıp yatmadığını öğrenebilmek için ilgili Kurum ünitesine gitmek zorunda kalabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin MOSİP (Muhasebe) sistemine aktarılıp aktarılmadığı ya da bankaya yatırılıp yatırılmadığı hususlarında sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine sık sık başvurmaları üzerine bu konuda sigortalılara yeni bir kolaylık getirdi.

Buna göre; sigortalıların ödenekleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için, Kurum ünitelerine gelmelerine gerek kalmaksızın, postanelere başvurarak alacakları e-devlet şifresi ile internet ortamında www.türkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak, ekrana gelen sayfada E-Hizmetler- Sosyal Güvenlik Kurumu- 4/A ve 4/B İş Göremezlik Ödemesi Görme linkinden ödeneklerinin MOSİP sistemine ya da T.C. Ziraat Bankası şubelerine aktarılıp aktarılmadığını görmeleri mümkün olacak. Uygulamanın direkt linki aşağıda yer almaktadır.

https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme