Anasayfa / Eski Haberler / İstirahat Raporları Bir Süre Daha Kağıt Ortamında SGK’ya Gönderilecek

İstirahat Raporları Bir Süre Daha Kağıt Ortamında SGK’ya Gönderilecek

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 17/04/2012 tarihinde bazı değişiklikler yapıldığı, değişiklik yapılan maddelerden birinin de 39 uncu madde olduğu, bu maddede yapılan değişiklik uyarınca sigortalıların iş göremezlik yani istirahat raporlarının elektronik ortamda ilgili sağlık hizmet sunucusu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderileceği daha önce belirtilmişti (17/04/2012 tarihli haber).

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu, yayımladığı 30/04/2012 tarihli ve 2012/16 Sayılı Genelge’de; istirahat raporlarının elektronik ortamda Kuruma gönderilmesine yönelik hazırlanan ve henüz test aşamasında olan bilgisayar programının işleme açılacağı tarihe kadar, istirahat raporlarının gönderilmesi ve çalışılmadığına dair bildirim girişine ilişkin işlemlerin, 13/06/2011 tarihli ve 2011/50 sayılı Genelgenin “7.Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Ortak Konular” başlıklı bölümünde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yürütüleceğini belirtti.

Dolayısıyla istirahat raporlarının bir nüshasının sağlık hizmet sunucusu tarafından ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilmesi uygulaması bir süre daha devam edecek. Bahse konu program kullanıma açıldığında ise istirahat raporları elektronik ortamda Kuruma gönderilecek.(www.isvesosyalguvenlik.com)