Anasayfa / Eski Haberler / İstirahatli Sigortalının Çalışmadığına Dair Bildirimle İlgili Kolaylık Getirildi-02.03.2013

İstirahatli Sigortalının Çalışmadığına Dair Bildirimle İlgili Kolaylık Getirildi-02.03.2013

Sponsorlu Bağlantılar

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, 4/a (SSK) kapsamında çalışan sigortalının istirahat raporu alması halinde, sigortalının istirahat süresi içerisinde işyerinde çalışmadığına dair bildirimin, hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi gerekiyordu.

Ancak, 2/3/2013 tarihli ve 28575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliği ile bu konuda işveren ve muhasebecilere büyük kolaylık getirildi. Buna göre;

İstirahatli sigortalının işyerinde çalışmadığına dair bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi gerekecek.

Ayrıca, aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçecek.