Anasayfa / GSS Rehberi / İşveren Çıkışını Verdiği İşçiye GSS Bilgilendirme Yazısı Verecek

İşveren Çıkışını Verdiği İşçiye GSS Bilgilendirme Yazısı Verecek

Sponsorlu Bağlantılar

Birkaç istisna dışında, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası herkes için zorunlu hale geldiğinden, hiçbir sosyal güvencesi dolayısıyla da genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı olmayan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından re’sen (otomatik) olarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınmakta ve o kişinin prim ödeyip ödemeyeceğinin, prim ödeyecekse ödeyeceği prim miktarının tespiti için gelir testi yaptırması gerekmektedir. GSS kapsamına alınan kişi adına da (gelir testi sonucunda aile içerisinde kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az çıkanlar hariç) her ay prim borcu işlemektedir (Bkz. Genel Sağlık Sigortası ve Gelir Testi İle İlgili Ayrıntılı Açıklamalar, Başından Sonuna Bütün Yönleriyle Gelir Testi ve Tespiti başlıklı yazılar).

Mevzuattaki bu düzenleme nedeniyle, sigortalı olarak çalışmaktayken işten ayrılan yani sigorta çıkışı verilen kişilerden tekrar sigortalı bir işe girmeyenler de (emekli olanlar hariç), belirli bir süre sonra SGK tarafından re’sen GSS kapsamına alınmakta, dolayısıyla bunların da gelir testi yaptırması gerekmektedir (Bkz. İşten Ayrılanların GSS Borcu Ne Zaman İşlemeye Başlar ? başlıklı yazı). Birçok kişi bunun bilincinde ve farkında olmadığından, bunun sonucunda da bazı sorun ve mağduriyetler ortaya çıktığından, işten ayrılanlar belli bir süre sonra yüklü miktarda GSS prim borcu ile karşılaştıklarından, Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalıların işten ayrılmalarından sonra sorunsuz bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için bu konuda yeni bir uygulama hayata geçirdi.

Buna göre; işten çıkarılan veya işten ayrılan 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak e-Bildirge sistemi üzerinden işten ayrılış bildirgesi düzenlenirken, hem işverenlere hem de adına işten ayrılış bildirgesi verilen sigortalılara yönelik olarak ekranda iki ayrı bilgilendirme yazısı çıkacak. İşverenler, ekranda çıkan bu yazılardan sigortalıya ait olanı yazıcıdan çıktı olarak alıp, işten ayrılan o sigortalıya verecek.

Genel sağlık sigortası işlemlerine ilişkin işverenler ve sigortalılar için hazırlanan bu bilgilendirme yazıları 15 Ağustos 2014 tarihinden itibaren işten ayrılış bildirgesi verilmesi sırasında e-Bildirge ekranında çıkmaya başladı.

İşveren tarafından işten ayrılan sigortalıya verilmesi gereken söz konusu yazıda;

– Kendisinin, sigorta çıkışının verildiği tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı varsa, 10 gün süreyle daha genel sağlık sigortasından yararlanabileceği, ayrıca bu tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılığı varsa, 10 güne ilaveten 90 gün daha kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği,

– Belirtilen sürelerin dolduğu, dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının sona erdiği tarihten sonra, başka bir kapsamda genel sağlık sigortalılığı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında başka biri üzerinden sağlık hizmet alma hakkı yoksa 60/g kapsamında Kurumca re’sen zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak tescil edileceği,

– Bu nedenle, sağlık hizmetlerinden yararlanma sürelerinin sona ermesinden itibaren gecikmeksizin, bağlı olduğu kaymakamlık sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat ederek gelir testi başvurusunda bulunması gerektiği, gelir testi işlemlerinin sonucuna göre, genel sağlık sigortası tescili ve prim ödeme durumunun güncelleneceği,

belirtilerek, yazının sonunda “Sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda mağduriyet yaşamamanız için yukarıdaki bilgileri dikkate almanızı önemle hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.” ifadesi kullanılıyor.

Ayrıca yazının devamında gelir testi soncu tespit edilen aylık gelir durumuna göre ödenecek prim miktarı bilgilerine yer veriliyor.