Anasayfa / Soru - Cevap / İşveren Hakkında Şikayette Bulunan veya Aleyhinde Şahitlik Yapan İşçiyi İşten Çıkarabilir mi ?

İşveren Hakkında Şikayette Bulunan veya Aleyhinde Şahitlik Yapan İşçiyi İşten Çıkarabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Süresi belirli veya belirsiz hizmet akitlerinde, işverenin hangi hallerde işçiyi işten çıkarabileceği 4857 saylı İş Kanununun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25 inci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Maddede belirtilen sebepler arasında işçinin işveren hakkında şikayette bulunması, dava açması, işveren aleyhine tanıklık / şahitlik yapması gibi sebepler yer almamaktadır.

Dolaysıyla, işçinin işveren hakkında şikayette bulunması, dava açması veya işveren aleyhinde tanıklık / şahitlik yapması gerçeğe dayandığı halde bu nedenle işveren kendisini işten çıkarmışsa, işyerinde bir yıllık çalışma süresini doldurmuş olması halinde işçiye kıdem tazminatı ödemesi gerekir. Eğer, ihbar süresini beklemeden işçiyi işten çıkarmışsa bu durumda işçiye ihbar tazminatı da ödemesi gerekir.

Bunların yanında, işyerinde çalışan işçi sayısı 30 ve üzerinde ise işçi işe iade davası açabilir, 30 işçinin altındaysa işveren hakkında dava açarak kötü niyet tazminatı talep edebilir.

Ancak işçinin şikayetinde veya tanıklığı / şahitliği sırasında ileri sürdüğü hususlar, iddia ettiği konular gerçeğe aykırı ise işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı, itibarını zedeleyici asılsız ihbar ve isnatlara dayanıyorsa bu durumda işveren “ 4857 saylı İş Kanununun söz konusu 25 inci maddesinin birinci fıkrasının “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlıklı II numaralı bendine istinaden işçiyi haklı olarak, ihbar süresini beklemeden ve tazminat ödemeden işten çıkarabilir.