Anasayfa / Soru - Cevap / İşveren Hangi İzinlerde İşçiye Ücret Ödemek Zorundadır ?

İşveren Hangi İzinlerde İşçiye Ücret Ödemek Zorundadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

İşverenin işçiye verdiği;

– Yıllık izinlerde (yıllık ücretli izinde),

– Hafta tatili izninde ( haftada bir gün işçiye verilmesi gereken izinde),

– Kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günler için verilen izinlerde,

– İşten ayrılacak işçiye bildirim (ihbar) süresi içerisinde yeni bir iş bulması için verilmesi gereken yeni iş arama izninde,

işçi işyerinde çalışmamış olduğu halde, kendisine bu sürelere ait ücretlerin tam olarak ödenmesi gerekir. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin de ayrıca ödenmesi gerekir.

Dolayısıyla belirtilen gün ve zamanlarda işyerinde çalışmadığı gerekçesiyle işçinin normal ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde de işçilerin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde yıllık izin ücreti, yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından işçiye ödenir.

Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, kâra katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan işçinin yıllık izin süresi için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti işçinin izine çıktığı ayın başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.

İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir. Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk katıdır. Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 4857 sayılı İş Kanunu 46, 47 ve 48 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde; fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, hesaba katılmaz.

Kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde tatil yapmayarak işyerinde çalışmış olan işçiye, çalıştığı o günler için ödenecek ücret dışında çalışılan her gün için ayrıca bir günlük ücreti ödenir, yani her bir günlük çalışma için iki kat ücret ödenir.