Anasayfa / Bilgi / İşveren İşçiye Çalışma Şartlarını Gösteren Yazılı Belge Vermek Zorunda

İşveren İşçiye Çalışma Şartlarını Gösteren Yazılı Belge Vermek Zorunda

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunu, süresi bir yıl veya daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı yapılmasını zorunlu tutmuş, bunun dışında işçi ile işveren arasında yazılı iş sözleşmesi düzenleme zorunluluğu getirmemiştir.

Bu husus İşçi İle İşveren Arasında Yazılı İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu Var mı ? başlıklı yazıda belirtilmiş olup, uygulamada da çok istisnai haller hariç, genelde işverenle işçi arasında yazılı iş sözleşmesi yapılmamaktadır.

Eğer yazılı iş sözleşmesi varsa, çalışma koşulları zaten sözleşmede belirtilmiş olacaktır. Ancak yazılı sözleşme yoksa, işçinin çalışma şartlarını bilmesi ve buna göre hareket etmesi açısından İş Kanununun 8 inci maddesi bu konuda işverene bir yükümlülük getirmiştir.

Madde uyarınca eğer işçi ile işveren arasında yazılı iş sözleşmesi yapılmamışsa, işverenin işçiye en geç iki ay içerisinde yazılı (imzalı) bir belge vermesi gerekmektedir. Bu belgede aşağıda belirtilen konular yer alacaktır;

– Genel ve özel çalışma koşullar.

– Günlük ya da haftalık çalışma süresi.

– Temel ücret ve varsa ücret ekleri.

– Ücret ödeme dönemi.

– Süresi belirli ise sözleşmenin süresi.

– Fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümler.

Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu zorunluluk bulunmamaktadır.

Eğer iş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise yani belgenin verilmesi gereken iki aylık süre dolmadan işçi işten ayrılmışsa, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur. İş Kanununun 99/b maddesi uyarınca bu belgeyi vermeyen işverene, belge verilmeyen her çalışan için 141 TL idari para cezası uygulanacaktır.

İş Müfettişleri tarafından yapılan teftişlerde, işverenin bu belgeyi işçiye verip vermediği kontrol edilmektedir.(isvesosyalguvenlik.com)