Anasayfa / Haber / İşveren Maliyetinin Karşılanmasıyla İlgili Düzenlemenin Ayrıntıları

İşveren Maliyetinin Karşılanmasıyla İlgili Düzenlemenin Ayrıntıları

Sponsorlu Bağlantılar

Aylık brüt asgari ücretin bin 647 lira, aylık net asgari ücretin bin 300 lira olmasıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu işverenlerin karşılaşacağı ilave maliyetin yüzde 40’ının yani aylık 110 lirasının Devlet tarafından karşılanacağını açıklamıştı.

Söz konusu teşvik ile rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 17 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenecek geçici 68 inci maddeyle yapılacak olup, düzenlemenin ayrıntıları aşağıdaki gibidir;

– İşverenlerce, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı 4/1-a (SSK) kapsamında çalıştırılan ve 2016 yılı için uygulanacak prime esas günlük kazancın alt sınırı veya altında bildirilen aylık sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak prim ödeme gün sayısının yüzde 10 fazlasını geçmemek üzere, cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgesinde sigorta primine esas günlük kazancın alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden bildirilen kayıtlı toplam sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak prim ödeme gün sayısının; 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihi arasındaki dönem için günlük 3,67 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin cari aya ilişkin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek Hazine tarafından karşılanacak. Bu tutar aylık 110,1 liraya tekabül etmektedir. Bir önceki yılın aynı ayma ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemesi halinde takip eden en yakın aya ait prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacak. Yüzde 10 oranının hesabında kesirler dikkate alınmayacak. Ancak bu düzenleme henüz tasarı olup, komisyonlarda değişiklik yapılabilir.

– 2016 yılı içerisinde ilk defa tescil edilen (Sosyal Güvenlik Kurumu’nda işyeri dosyası açtıran) işyerleri için cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigorta primine esas günlük kazancın alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden bildirilen sigortalı sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak prim ödeme gün sayısının günlük 3,67 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar; 31/12/2016 tarihine kadar olan dönemle sınırlı olmak kaydıyla, bu işverenlerin cari aya ilişkin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek Hazine tarafından karşılanacak.

– 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi uyarınca fiyat farkı ödenenler hariç olmak üzere, özel sektör işverenlerine ait linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için yukarıdaki hükümlerin uygulanmasında prime esas kazançlar iki kat olarak uygulanacak.

– Hizmet alım ihaleleri kapsamında personel çalıştıran (taşeron işçi çalıştıran) işverenlerden bu teşvikten yararlananların ilgili aya ait hak edişleri; bu işyerleri için ilgili ayda Hazine tarafından karşılanacak tutarlar ilgili idarece kesilmek suretiyle ödenecek.

Asgari ücretli işçinin işverene maliyeti ile ilgili bilgilere Asgari Ücretle Çalışan İşçinin 2016 Yılında İşverene Aylık Maliyeti sayfasından ulaşabilirsiniz. (isvesosyalguvenlik.com)