Anasayfa / Bilgi / İşveren Vekili Olarak Borçtan Sorumlu Tutulan Muhasebecilere Uyarı

İşveren Vekili Olarak Borçtan Sorumlu Tutulan Muhasebecilere Uyarı

Sponsorlu Bağlantılar

Vekaletname ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan işveren adına şifre alan muhasebe meslek mensuplarının, sisteme işveren vekili olarak tanımlanması, buna bağlı olarak da işverenin Kuruma olan prim borçlarından sorumlu tutulması ve kendilerine borç tebligatları gönderilmesi üzerine, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) üyelerine bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, sadece e-bildirge şifresi için vekaletname alan meslek mensuplarının İş Kanunu kapsamında işveren vekili sayılamayacağı, ancak e-bildirge sözleşmesinin 1. Maddesinde yer alan hüküm uyarınca muhasebe meslek mensuplarının işverenle birlikte sorumlu tutulduğu hatırlatılarak, meslek mensuplarının bu sorumluluktan kurtulabilmeleri için konuyu yargıya taşımaları gerektiği, ayrıca Oda olarak Kurum ile bu konuda gerekli görüşmelerin yapılacağı belirtildi.

Söz konusu duyuru metnine Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın internet sitesinden (http://www.asmmmo.org.tr/) ulaşabilirsiniz.