Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / İşveren Vekilinin Sorumluluğu Nelerden İbarettir ?

İşveren Vekilinin Sorumluluğu Nelerden İbarettir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 6- İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUĞU NELERDEN İBARETTİR ?

CEVAP 6- 5510 sayılı Kanunda geçen işveren deyimi, işveren vekilini de kapsamaktadır. Bu anlamda, işveren vekili, söz konusu Kanunda belirtilen tüm yükümlülüklerden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunda yer alan bu düzenleme nedeniyle, 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yetkili bir temsilci tarafından bir başkası adına ve hesabına yapılan hukuki işlemin sonuçları, doğrudan doğruya temsil olunanı bağlar.” yönündeki genel hukuki esasların sosyal güvenlik mevzuatında uygulama imkanı bulunmamaktadır.