İşveren Vekilliğinin Şartları Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 5- İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR ?

CEVAP 5- İşveren vekilliğinin söz konusu olabilmesi için;

-İşveren adına ve hesabına hareket etmek,

-Bu sıfatla sadece işvereni temsil etmekle kalınmamak, işverenle birlikte hem de borç ve alacaklı durumunda olmak,

-İşin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini üstlenmek,

şartlarının bulunması gerekmektedir.

İşyerinde birden fazla kimse aynı anda işveren vekili olabilmektedir.

Sosyal güvenlik uygulamasında işveren vekili, işyerinde işin tamamını yönetme görev ve yetkisi bulunan kimsedir. (Örnek; genel koordinatör, genel müdür, direktör, fabrikatör, yönetmen gibi)

İşveren adına SGK’ya kayıt ve belge ibraz etmek, teftişler vermek, prim belgesi vermek, itiraz etmek gibi işlemlerde noterden onaylı vekaletname ile imza ve temsil yetkisinin verilmesi işveren vekilliği sıfatını kazandırmaz.

İşyerinde yapılan işlerde kısmen yönetim yetkisi bulunan kimseler işveren vekili sayılmamaktadır. (Örnek; personel müdürü, insan kaynakları müdürü, muhasebe müdürü, pazarlama müdürü, finans müdürü)