Anasayfa / Soru - Cevap / İşveren veya İşçinin İş Sözleşmesini Fesih Hakkını Kullanma Süresi nedir?

İşveren veya İşçinin İş Sözleşmesini Fesih Hakkını Kullanma Süresi nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

İşçi açısından haklı fesih (iş sözleşmesini sona erdirme) sebepleri 4857 sayılı İş Kanunun İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 24 üncü maddesinde, işveren açısından haklı fesih sebepleri ise İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25 inci maddesinde belirtilmiştir.

Kanunun Derhal fesih hakkını kullanma süresi başlıklı 26 ıncı maddesinde ise 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisinin, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçtikten sonra kullanılamayacağı, ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık sürenin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Dolayısıyla maddede fesih nedeninin öğrenildiği tarih ile olayın gerçekleştiği tarih başlangıç esas alınmak üzere iki ayrı süre öngörülmüştür. Bu süreler içinde fesih yoluna gitmeyen işçi ya da işverenin fesih hakkı ortadan kalkar. Bu süre geçtikten sonra yapılan fesihler haksız fesih olur. Örneğin; ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan sebeplerle iş sözleşmesini feshedecek işçinin söz konusu altı günlük süre geçtikten sonra iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatı isteme hakkı ortadan kalkar, hatta ihbar süresine uymamışsa işverene ihbar tazminatı ödemesi gerekir. Aynı şekilde ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan sebeplerle işçinin iş sözleşmesini feshedecek işverenin, sözleşmeyi söz konusu altı günlük süre geçtikten sonra feshetmesi halinde, işçi eğer işyerinde bir yıllık çalışma süresini doldurmuşsa işçiye kıdem tazminatı ödemesi gerekeceği gibi, ihbar süresine uymamışsa işçiye ihbar tazminatı da ödemesi gerekir. Bu nedenle fesih için tanınan altı günlük (altı işgünü) süre çok önemlidir.

Kanunun 18 inci maddesine istinaden işveren tarafından geçerli sebeple yapılacak fesihlerde söz konusu 6 günlük süre uygulanmaz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de konuya ilişkin 12.2.2014 tarihli kararında (Esas No. 2011/54865, Karar No. 2014/4290); altı günlük sürenin işçi veya işverenin olayı öğrendiği günden itibaren işlemeye başlayacağını, altı günlük süre hesaplanırken olayı öğrenme gününün hesaba katılmayacağını, olayı takip eden iş günlerinin sayılacağını ve bu şekilde altı günlük sürenin bitiminde haklı fesih yetkisinin ortadan kalkacağını, devamlı olaylarda yani haklı fesih nedeni devam eden olaylarda bu altı günlük hak düşürücü sürenin işlemeyeceğini, örneğin ücreti ödenmeyen işçinin ödeme yapılmadığı sürece her zaman haklı fesih yetkisini kullanabileceğini belirtmiştir.(isvesosyalguvenlik.com)