Anasayfa / Yargı Kararları / İşveren veya Üçüncü Kişilere Kurumca Rücu İle İlgili Yargıtay Kararları

İşveren veya Üçüncü Kişilere Kurumca Rücu İle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; trafik-iş kazası sonucu yaralanan sigortalının tedavisi için yapılan giderler ile ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin Kurumca rücuan tahsili istemi, zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sigortalıya yapılan masraf ve ödemelerin işverenden tazminine karar verilmesi istemi, iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirlerin nedeniyle oluşan Kurum zararının rücuan tahsili istemi, meslek hastalığı sonucu yüzde 48 oranında sürekli iş göremez duruma düşen sigortalıya bağlanan gelir ve yapılan ödemeler nedeniyle oluşan zararının işverenden tahsili istemi, iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirler ve diğer giderler nedeniyle oluşan Kurum zararının alt işveren (taşeron) ve asıl işverenden rücuan tahsili talebi, Kurumun işkazası sonucu vefat eden sigortalının haksahiplerine yaptığı sosyal sigorta yardımları nedeniyle uğradığı zararın tazminine karar verilmesi istemi, iş kazasında sigortalının (işçinin) bağışlanmaz kusuru olması durumunda işverenin Kuruma karşı sorumluluğu, iş kazasının bildirmemiş olan işverenin Kurum zararlarından sorumluluğu, bildirilmeyen sigortalının (sigortasız işçinin) iş kazasına maruz kalması nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesi istemi, işkazasında malul kalan sigortalı işçi için yapılan harcamalar üzerine uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesi istemi gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Ana ve babaya aylık bağlanması

• Asıl işveren taşeron ilişkisi

• Balthazard formülü

• Bilirkişi heyetinin seçimi

• Bilirkişi incelemesi

• Davalıların sorumluluğu

• Devir öncesi sorumluluk

• İlgililerin kusur oranları

• İş kazası nedeniyle tazminat

• İş kazası sonucu ölüm

• İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu

• İşverenin üçüncü kişiye rücu davası

• Kaçak işçi çalıştırılması

• Kaçınılmazlık olgusu

• Kamu tüzel kişiliği

• Kazanılmış hakkın istisnası

• Kurum zararı

• Kurumun rücu alacağı

• Kusur raporu

•Kusurlu rapor ile kurulan hüküm

• Maddi olguların mahkemece belirlenmesi

• Maddi zarar hesabı

• Meslek hastalığı

• Rücu alacağı davaları

• Rücuan alacak davasında asıl işveren – alt işveren

• Savunma hakkı

• Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler

• Sürekli iş göremezlik oranı

• Sürekli iş görmezlik durumuna düşen sigortalının durumu

• Sürekli iş görmezlik raporu

• Tavan miktarı

• Tazminatın tenkisi

• Trafik kazalarında tedavi giderleri